Ιστορίες πελατών

Η συνεχής επίτευξη υψηλής απόδοσης απαιτεί συνέπεια στην βελτίωση. Στον δύσκολο αυτό στόχο έρχονται να προστεθούν ολοένα και περισσότερες προκλήσεις όπως η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία, οι αλλαγές στις προσδοκίες των καταναλωτών και της κοινωνίας, οι παγκόσμιες κρίσεις, οικονομικές και μη.

Μάθετε πως βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν στο πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον:

Σαβουιδάκης - Κρητικά Προϊόντα

Σαβουιδάκης - Κρητικά Προϊόντα

Οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας και δημιουργία αυτοματοποιημένου συστήματος πληροφόρησης της διοίκησης.

Χιωτάκης - Προϊόντα ζύμης

Χιωτάκης - Προϊόντα ζύμης

Εξάλειψη περιττών πόρων και διαδικασιών, με ταυτόχρονη βελτίωση του αποτελέσματος και της πληροφόρησης μέσω αυτοματοποιημένων αναφορών.

Αλμπαντάκης Όμιλος Εταιρειών

Αλμπαντάκης Όμιλος Εταιρειών

Δημιουργία προηγμένου συστήματος επιχειρηματικής ευφυίας για την πληροφόρηση όλων των στελεχών σε πραγματικό χρόνο.

Atali Hotels

Atali Hotels

Εταιρικός & Λειτουργικός ανα-σχεδιασμός για πλήρη και αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Ασφαλτική - Σκυροδέματα

Ασφαλτική - Σκυροδέματα

Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και διασπορά κινδύνου κατασκευαστικού κλάδου.

Castello Hotels Group

Castello Hotels Group

Εξοικονόμηση δαπανών για επέκταση και εκσυγχρονισμό μέσω επιχορηγούμενων προγραμμάτων.