Η εταιρεία

Τα τελευταία 20 χρόνια, τα στελέχη της MDC Stiakakis λύνουν τα δυσκολότερα προβλήματα εκ μέρους των πελατών τους, παρέχοντας υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές, φορολογικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Με συμβουλευτική εμπειρία σε περισσότερους από 50 κλάδους και πολυάριθμες επιχειρησιακές λειτουργίες, ενισχύουμε και καθοδηγούμε την αλλαγή που απαιτεί το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επεξεργαζόμαστε τις σύγχρονες και διαρκώς εναλλασσόμενες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς, εκπαιδεύοντας κατάλληλα τα στελέχη μας σε νέες μεθόδους και καινοτομίες.


Οι άνθρωποί μας

Ως ο σημαντικότερος πόρος της εταιρείας, δουλεύουμε συνεχώς προς τον διαρκή εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών των ανθρώπων μας και προσπαθούμε να παρέχουμε ένα περιβάλλον μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων τους. Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένα στο αντικείμενό τους στελέχη που συνδυάζουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, την εμπειρία και το ταλέντο, προϋποθέσεις απαραίτητες για να υπάρξει θετική αλλαγή.


Οι πελάτες μας

Οι πελάτες μας προέρχονται από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, και η πλειοψηφία τους είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απευθυνόμενες στην MDC Stiakakis, αναζητούν καινοτόμες και ποιοτικές υπηρεσίες που περικλείουν πολλά έτη εμπειρίας και γνώσης της αγοράς. Δείτε περισσότερα για τους πελάτες μας και τα αποτελέσματα συνεργασίας.


Η εταιρεία

Η MDC Stiakakis ιδρύθηκε ως εταιρεία συμβούλων, με όραμα να δώσει πρόσβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους επιχειρηματίες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία.

Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει εκτελέσει ένα μεγάλο αριθμό επιτυχημένων έργων και προσθέτει διαρκώς νέες υπηρεσίες στο χαρτοφυλάκιό της, υλοποιώντας αποδεδειγμένα το όραμα της.