Στρατηγικού & Λειτουργικού Σχεδιασμού

Οι επιχειρήσεις σήμερα δέχονται ολοένα και περισσότερη πίεση για διαρκή επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας και των διαδικασιών τους προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Η αύξηση της πολυπλοκότητας των κανονισμών και της νομοθεσίας καθώς και η αβεβαιότητα του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος καθιστούν την αλλαγή αυτή μία μεγάλη πρόκληση.

Ο σωστός στρατηγικός σχεδιασμός και η ταχεία εκτέλεση βάζουν σήμερα τις βάσεις για το μέλλον της επιχείρησής σας.

Στην MDC Stiakakis προσφέρουμε υπηρεσίες Επιχειρηματικής Στρατηγικής, Λειτουργικής Στρατηγικής και Στρατηγικής Πληροφοριών, 3 βασικοί πυλώνες στρατηγικής οι οποίοι θα πρέπει να αποτελούν την βάση λήψης αποφάσεων κάθε σύγχρονης επιχείρησης που επιδιώκει να αναπτυχθεί.

Σας υποστηρίζουμε να εξασφαλίσετε την επίτευξη των στόχων της επιχείρησής σας και να καθορίσετε, μέσα από ξεκάθαρες στρατηγικές και ολοκληρωμένα επιχειρηματικά πλάνα, την εξέλιξη και την ανάπτυξη της.

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες:

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Λειτουργικός (Ανα)Σχεδιασμός

Eπιχειρηματική Eυφυία - Business Intelligence

Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

GDPR Συμμόρφωση - Υπηρεσίες DPO

Συστήματα Ποιότητας