Τσατσάκης - Παραδοσιακά Κρητικά Προϊόντα

Τσατσάκης - Παραδοσιακά Κρητικά Προϊόντα

Η εταιρία Τσατσάκης Α.Ε. παράγει παραδοσιακά προϊόντα αρτοποιίας (Παξιμάδια, Κριτσίνια, βουτήματα). Ξεκίνησε να λειτουργεί ως οικογενειακή επιχείρηση το 1998 από τα πέντε αδέρφια της οικογένειας Τσατσάκη. Σήμερα η εταιρία απασχολεί σε διοικητικό και παραγωγικό προσωπικό περίπου 50 ανθρώπους και τα προϊόντα της διακινούνται σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό (Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Αυστρία, Ολλανδία, Κύπρο, Ισπανία, Αμερική , Αυστραλία, Κορέα, Νότιο Αφρική κτλ.) συνεργαζόμενη με κορυφαίες εταιρίες και αλυσίδες Super market.

Την περίοδο που ξεκίνησε η συνεργασία με την MDC Stiakakis, η εταιρεία αναζητούσε λύσεις ώστε να μετατρέψει τις οφειλές της σε βιώσιμες, αλλά και να διαμορφώσει ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και ενίσχυσης του brand name, που θα αποτυπώνονταν με συγκεκριμένα βήματα σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο.

Μέσω μίας επιτυχημένης συνεργασίας που διαρκεί έως σήμερα, η MDC Stiakakis συνέβαλε στην εξυγίανση της εταιρείας και στον επανασχεδιασμό όλων των πτυχών της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, όχι μόνο με την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης, αλλά και με την μετέπειτα εφαρμογή του με καθοδήγηση και συμβουλευτική προς την διοίκηση μέχρι την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί.

Συγκεκριμένα μέσα από την συνεργασία μας προτείναμε και υλοποιήσαμε:

  1. Δημιουργία και υλοποίηση ολοκληρωμένου business plan ανάπτυξης 5-ετίας.
  2. Διαπραγμάτευση με τραπεζικά ιδρύματα και ρύθμιση δανεισμού.
  3. Οργάνωση λογιστηρίου και λοιπών τμημάτων.

Τα παραπάνω απέφεραν στην εταιρεία τα εξής οφέλη:

  • Υπερ-πολλαπλασιαμός τζίρου.
  • Δυνατότητα εξυπηρέτησης δανεισμού.
  • Αναγνωρίσιμο brand name στην αγορά.
  • Πλήρης διοικητική οργάνωση.

Σχετικές υπηρεσίες:

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Λειτουργικός (Ανα)σχεδιασμός
Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση
Λογιστική & Φορολογική Λειτουργία