Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Προϋπόθεση για την ευημερία μίας επιχείρησης ή ενός εταιρικού σχήματος είναι η δημιουργία της κατάλληλης δομής που εξυπηρετεί στο μέγιστο τους στρατηγικούς στόχους.

Στην MDC Stiakakis, έχοντας βαθιά γνώση του νομικού πλαισίου των εταιρικών μετασχηματισμών, καθώς και συμβουλευτικό υπόβαθρο στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μαζί μία ξεκάθαρη δομή, που θα εξυπηρετεί με το χαμηλότερο δυνατό φορολογικό και διαχειριστικό κόστος την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας αναλαμβάνουν:

  • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις. Μελέτη και υλοποίηση διαδικασιών συγχωνεύσεων επιχειρήσεων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνικές λύσεις για την εξαγορά/πώληση, ανάλυση της επένδυσης και της απόδοσης της. Συμμετοχή στην διαπραγμάτευση (buy & sell side).
  • Διασπάσεις. Αναζήτηση και υλοποίηση της βέλτιστης λύσης διάσπασης με την χρήση ευεργετικών νομικών διατάξεων για την μείωση του φορολογικού κόστους.
  • Αλλαγή νομικών μορφών. Η αλλαγή της νομικής μορφής μίας επιχείρησης μπορεί να έχει αναπτυξιακά αλλά και φορολογικά κίνητρα. Σας συμβουλεύουμε για τα οφέλη αλλά και τα πιθανά μειονεκτήματα και αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία υλοποίησης.
  • Αποτιμήσεις. Μία δραστηριότητα αποτιμάται είτε στα πλαίσια ενός εταιρικού μετασχηματισμού όπου απαιτείται από τον νόμο, είτε όταν η διοίκηση ή η ιδιοκτησία θέλει να γνωρίζει την θέση της στην αγορά, τις δυνατότητες της και την περιουσιακή της διάρθρωση για την λήψη αποφάσεων. Αναλαμβάνουμε την αποτίμηση επιχειρήσεων, με επιστημονικές μεθόδους.