Χιωτάκης - Προϊόντα ζύμης

Χιωτάκης - Προϊόντα ζύμης

Η εταιρεία Αφοι Χιωτακη ΑΒΕΕ, ξεκινώντας από ένα αρτοποιείο το 1982, δημιούργησε το 1ο εργοστάσιο προϊόντων ζύμης στην Κρήτη, στο νομό Χανίων, καταφέρνοντας σταδιακά να γίνει η πρώτη εταιρεία σε πωλήσεις στον κλάδο της ζύμης στο νησί. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι συνυφασμένα με την ποιότητα, τα αγνά υλικά και την γεύση.

Απευθυνόμενη στην MDC Stiakakis, η εταιρεία αναζητούσε έναν αξιόπιστο συνεργάτη ο οποίος θα πρότεινε και θα εφάρμοζε καίριες διαρθρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας. Στόχος ήταν η εταιρεία να κερδίσει ξανά την θέση της στην αγορά και να εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της, δεδομένης της εμφάνισης αρκετών ανταγωνιστών αλλά και της σταδιακά μειούμενης κερδοφορίας της.

Το πλάνο το οποίο θα εφαρμόζονταν απαιτούσε προσεκτικό σχεδιασμό και ακόμα πιο προσεκτική εφαρμογή, καθώς περιελάμβανε τον συντονισμό πολλαπλών ομάδων εργασίας εντός και εκτός της εταιρείας, κάτι που αύξανε το ρίσκο αποτυχίας του έργου. Η άψογη συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, σε συνδυασμό με την εμπειρία εφαρμογής πολυπαραγωντικών έργων της MDC Stiakakis έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τον πελάτη.

Συγκεκριμένα το πλήρες σχέδιο ανάκαμψης της εταιρείας ενσωμάτωνε καίριες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων, με βασική επιδίωξη την αύξηση της αποδοτικότητας με ταυτόχρονη μείωση των πόρων για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα. Οι σημαντικότερες αλλαγές περιελάμβαναν:

 1. Την αξιολόγηση, την εκκαθάριση και τον επαναπροσδιορισμό της προϊοντικής βάσης και των γραμμών παραγωγής στις νέες απαιτήσεις κερδοφορίας.
 2. Την εξασφάλιση χρηματοδότησης για αυτοματοποίηση και ενοποίηση των γεωγραφικά κατακερματισμένων δραστηριοτήτων παραγωγής με μεταφορά σε νέα ενιαία εγκατάσταση.
 3. Τον πλήρη επαναπροσδιορισμό της πολιτικής πωλήσεων με αναζήτηση, αξιολόγηση και σύναψη συνεργασιών με εταιρείες χονδρικής.
 4. Την σύναψη μηνιαίων προϋπολογισμών και την καθημερινή παρακολούθηση των χρηματοροών της εταιρείας.
 5. Συμβουλευτική καθοδήγηση της διοίκησης σε διαπραγματεύσεις με προμηθευτές-πελάτες & τράπεζες.
 6. Ανασχεδιασμός εσωτερικής λειτουργικής οργάνωσης με έμφαση στην αποτελεσματικότητα. Δημιουργία νέου οργανογράμματος και θέσεων εργασίας.
 7. Υλοποίηση συστήματος Business Intelligence αυτοματοποιημένων διοικητικών αναφορών για την παρακολούθηση του πλάνου σε πραγματικό χρόνο.

Μέσα σε 1 έτος από την έναρξη του έργου, η εταιρεία πέτυχε απτά αποτελέσματα όπως:

 • Αύξηση της κερδοφορίας ανά προϊόν.
 • Μείωση χρόνου και κόστους παραγωγής προϊόντων.
 • Υπερδιπλασιασμός του τζίρου ανά συναλλαγή.
 • Υπερδιπλασιασμός του τζίρου ανά πελάτη.
 • 60% αύξηση του περιθωρίου κέρδους.
 • Εξάλειψη χρόνου προετοιμασίας αναφορών προς τη διοίκηση και λήψη ταχύτερων αποφάσεων μέσω του συστήματος Business Intelligence.
 • Σημαντική βελτίωση των χρηματοροών με αύξηση των πιστώσεων προς προμηθευτές και μείωση των πιστώσεων προς πελάτες.
 • Απλοποίηση διαδικασιών και αύξηση αποτελεσματικότητας σε όλες τις λειτουργίες.

Σχετικές υπηρεσίες:

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Λειτουργικός (Ανα)σχεδιασμός
Επιχειρηματική Ευφυΐα - Business Intelligence
Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση
Οικονομική Διεύθυνση - Εξωτερική Ανάθεση