Μισθοδοσία & Εργατικά

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας, βασιζόμενοι στην εκτενή εμπειρία των στελεχών μας σε εργατικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα. Διασφαλίζουμε ότι η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας γίνεται αποτελεσματικά και με ακρίβεια, κρατώντας σας ενήμερους για τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων και προσαρμόζουμε την προσέγγισή μας στις μοναδικές σας ανάγκες, τηρώντας πάντα το νομικό πλαίσιο που διέπει την εργασία και την ασφάλιση.

Με την εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης μισθοδοσίας σας στην MDC Stiakakis, μπορείτε να ελευθερώσετε πολύτιμο χρόνο και πόρους, επιτρέποντας στο προσωπικό σας να επικεντρωθεί και να εστιάσει στις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησής σας.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Υπολογισμός  μισθοδοσίας για τους εργαζομένους της επιχείρησης
  • Συμβουλευτική και υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
  • Άμεση ενημέρωση για αλλαγές σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
  • Υπολογισμός εκκαθάρισης μισθοδοσίας σε περίπτωση αποχωρήσεων ή απολύσεων
  • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων
  • Σύνταξη & κατάθεση εντύπων ΕΡΓΑΝΗ
  • Σύνταξη καταστάσεων απόδοσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών