Χρηματοοικονομικές & Χρηματοδοτικές

Ευθυγραμμίστε την χρηματοοικονομική σας λειτουργία με την στρατηγική της επιχείρησης σας και μετατρέψτε την σε εργαλείο ανάπτυξης. Γνωρίστε, αξιολογήστε και συγκρίνετε την προβλεπόμενη απόδοση μίας δυνητικής επένδυσης αλλά και τους κινδύνους που την συνοδεύουν.

Οι έμπειροι συνεργάτες μας μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση σας να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία και μεθόδους για να επιτύχει:

  • Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους
  • Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών κινδύνων & ευκαιριών
  • Καλύτερους όρους σε συμφωνίες
  • Μέτρηση της απόδοσης.
  • Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της διοίκησης

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες:

Οικονομική Διεύθυνση - Εξωτερική Ανάθεση

Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση

Τραπεζικά Επιχειρηματικά Πλάνα

Επιχορηγούμενα Προγράμματα

Εξωδικαστικός Μηχανισμός (ν.4738/2020)