Ασφαλτική - Σκυροδέματα

Ασφαλτική - Σκυροδέματα

Η Ασφαλτική Α.Ε. ιδρύθηκε το 1983 και εξυπηρετεί ολόκληρο το νομό Ηρακλείου προσφέροντας από το 1983 ποιοτικό σκυρόδεμα, καλύπτοντας τις κατασκευαστικές απαιτήσεις από των πιο απλών κατασκευών, μέχρι και των πιο απαιτητικών έργων.

Η εταιρεία σχεδίαζε την επέκταση και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της στον κλάδο του τουρισμού και των θεματικών πάρκων.

Συνεργαζόμενη με την MDC Stiakakis, η εταιρεία αναζητούσε έναν αξιόπιστο συνεργάτη με τεχνογνωσία στον τομέα των εξαγορών για να καθοδηγήσει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου μέσω της εξαγοράς του Αcqua Plus, του μεγαλύτερου υδάτινου πάρκου στην Κρήτη και ενός εκ των μεγαλύτερων στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας υλοποιήσαμε:

  1. Αποτίμηση της αξίας της προς εξαγορά εταιρείας και μελέτη βιωσιμότητας επένδυσης.
  2. Άντληση χρηματοδότησης μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων και ρύθμιση δανειοδοτήσεων.
  3. Διαπραγμάτευση της εξαγοράς.
  4. Απόσχιση τουριστικού από τεχνικό κλάδο με την δημιουργία νέας εταιρείας.
  5. Λειτουργική οργάνωση της νέας τουριστικής εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο όμιλος πέτυχε:

  • Χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.
  • Δημιουργία εναλλακτικών πηγών εσόδων και αύξηση κερδοφορίας.
  • Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και διασπορά κινδύνου κατασκευαστικού κλάδου.

 Σχετικές υπηρεσίες:

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Εξαγορές-Συγχωνεύσεις-Αποτιμήσεις