Αλμπαντάκης Όμιλος Εταιρειών

Αλμπαντάκης Όμιλος Εταιρειών

Ο όμιλος εταιρειών Αλμπαντάκη, ξεκινώντας από ένα ελαιουργείο στο χωριό Καλέσα Μαλεβιζίου, συνεχίζει να υλοποιεί το όραμά του για την ανάδειξη του Κρητικού ελαιόλαδου παγκοσμίως, με απόδειξη την παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και τις πολυάριθμες διεθνείς διακρίσεις, όντας η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία ελαιόλαδου στην Κρήτη.

Συνεργαζόμενη με την MDC Stiakakis, και έχοντας στην κατοχή της ένα ελαιουργείο, η εταιρεία αναζητούσε έναν αξιόπιστο συνεργάτη με τεχνογνωσία στον τομέα των εξαγορών για να καθοδηγήσει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της διοίκησης, το οποίο είχε στόχο την πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής και διάθεσης των ελαιοκομικών προϊόντων και των παραγώγων του, χωρίς την παρουσία ενδιάμεσων.

Ο παραπάνω στόχος επιτεύχθηκε μέσα από μία διαδικασία εξαγορών, μετατροπών και συστάσεων εταιρειών, προσθέτοντας στην κατοχή του ομίλου 8 εταιρείες σε διάστημα 3 ετών.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας υλοποιήσαμε:

  1. Αποτίμηση της αξίας των προς εξαγορά εταιρειών και υπολογισμός κόστους-οφέλους.
  2. Άντληση χρηματοδοτήσεων μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών κεφαλαίων.
  3. Διαπραγμάτευση των εξαγορών.
  4. Διαδικασίες ένταξης των νέων εταιριών στον όμιλο.
  5. Σχεδιασμός της λειτουργικής δομής του ομίλου.

Με την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου ο όμιλος κατάφερε να πετύχει:

  • Αύξηση τζίρου μετά από τις νέες εξαγορές κατά 800%.
  • Πλήρη καθετοποίηση των δραστηριοτήτων, από την παραγωγή και έκθλιψη του ελαιόκαρπου μέχρι και την παραγωγή πυρηνόξυλου.
  • Βελτίωση οικονομικού αποτελέσματος και αποδοτικότητας με την δημιουργία συνεργειών και την εξάλειψη του κόστους των ενδιαμέσων.
  • Δημιουργία αναγνωρίσιμου brand.

«Η συνεργασία με την MDC Stiakakis και η τεχνογνωσία τους στον κλάδο του ελαιόλαδου ήταν ζωτικής σημασίας στις προσπάθειες ανάπτυξης του ομίλου.» Αλμπαντάκης Μιχάλης-CEO Almpantakis Group of Companies.


Σχετικές υπηρεσίες:

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Εξαγορές-Συγχωνεύσεις-Αποτιμήσεις
Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση