Συστήματα Ποιότητας

Τα πρότυπα ποιότητας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ανταγωνιστικότητας αφού προσθέτει αξιοπιστία, αποδεικνύοντας ότι το προϊόν ή η υπηρεσία σας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών σας. Για ορισμένους κλάδους η πιστοποίηση μπορεί να αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση.

Σας υποστηρίζουμε να εγκαταστήσετε ένα πρότυπο ποιότητας, ανάλογα με τις ανάγκες σας, με σκοπό τον έλεγχο και την πιστοποίηση σας από ανεξάρτητο φορέα.

Ο έλεγχος είναι η διαδικασία με την οποία μια εταιρεία παρουσιάζει στοιχεία συμμόρφωσης με το εκάστοτε πρότυπο. Αποτελεί απαραίτητο στοιχείο των προτύπων ISO/BS και είναι η απόδειξη ότι το σύστημα που έχετε εφαρμόσει είναι κατάλληλο για το σκοπό και βελτιώνεται συνεχώς.

  • ISO 14001:2015 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 22000 - Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • ISO 27001 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  • ISO 45001 - Συστήματα Διαχείρισης Για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
  • ISO 9001:2015 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • BS 10012:2017 - Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα (PIMS)
  • GDPR & Υπηρεσίες DPO: Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων & Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.