Αλμπαντάκης Όμιλος Εταιρειών

Αλμπαντάκης Όμιλος Εταιρειών

Ο όμιλος εταιρειών Αλμπαντάκη, ξεκινώντας από ένα ελαιουργείο στο χωριό Καλέσα Μαλεβιζίου, συνεχίζει να υλοποιεί το όραμά του για την ανάδειξη του Κρητικού ελαιόλαδου παγκοσμίως, με απόδειξη την παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και τις πολυάριθμες διεθνείς διακρίσεις, όντας η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία ελαιόλαδου στην Κρήτη.

Η εταιρεία είχε θέσει στόχο την ανάπτυξη μέσω της καθετοποίησης όλων των σταδίων της αλυσίδας αξίας, από τα αρχικά στάδια της συγκέντρωσης και επεξεργασίας του καρπού, έως την τυποποίηση και τη διάθεση στο ράφι χωρίς την παρουσία ενδιάμεσων.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος ο όμιλος προχώρησε στην εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στους παραπάνω κλάδους, προσθέτοντας στην κατοχή του 8 εταιρείες σε διάστημα 3 ετών.

Η ταχεία επέκταση σε συνδυασμό με την διαφοροποίηση των αντικειμένων των εταιρειών αυτών δημιούργησε μία νέα πρόκληση για την διοίκηση που επιζητούσε τον άμεσο έλεγχο της αποδοτικότητας όλων των δραστηριοτήτων συγκεντρωτικά, σε λειτουργικό αλλά και χρηματοοικονομικό επίπεδο. Η ύπαρξη πολλών, ανεξάρτητων μέχρι πρότινος εταιρειών, καθιστούσε αυτή τη διαδικασία υπερβολικά χρονοβόρα αλλά και επιρρεπή σε λάθη. Αυτό επηρέαζε άμεσα την ποιότητα και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και καθιστούσε αδύνατη την εξέταση πιθανών σεναρίων.

Αφού προηγήθηκε ανάλυση της λειτουργίας και των δεδομένων των εταιρειών του ομίλου, τα στελέχη της MDC Stiakakis πρότειναν και υλοποίησαν σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας (Business Intelligence), εκμεταλλευόμενοι σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, δημιουργώντας μία πλατφόρμα πληροφόρησης της διοίκησης και όλων των στελεχών που το αντικείμενο εργασίας τους απαιτεί πρόσβαση στην πληροφορία σε πραγματικό χρόνο.

Σε συνεργασία με τα στελέχη του πελάτη αυτοματοποιήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες:

 1. Ενοποίηση των δεδομένων όλων των εταιρειών σε αυτοματοποιημένες αναφορές, με δυνατότητα ελέγχου των ενδο-ομιλικών συναλλαγών.
 2. Παρακολούθηση και πρόβλεψη κρίσιμων KPIs.
 3. Αυτόματη αποστολή email από το σύστημα προς τα υπεύθυνα στελέχη με την ημερήσια κατάσταση μετρητών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
 4. Εφαρμογή αυτόματου πολύ-παραγοντικού συστήματος στοχοθέτησης πωλήσεων και επιβράβευσης προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του ομίλου.
 5. Κοστολόγηση προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας ξεχωριστά, αλλά και σε επίπεδο ομίλου.
 6. Οργάνωση και παρακολούθηση πλάνου παραγωγής.

Μερικά από τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος στον όμιλο ήταν:

 • Άμεση 360˚ πληροφόρηση της διοίκησης σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την ανάγκη εμπλοκής ανθρώπινου παράγοντα.
 • Αποδέσμευση χρόνου από τα στελέχη που είχαν επιφορτιστεί με την δημιουργία αναφορών.
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμού και ταχύτερη εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων, ταχύτερη λήψη αποφάσεων.
 • Ολοκληρωμένη εικόνα της κοστολογικής διάρθρωσης του ομίλου.
 • Παρακολούθηση ενδο-ομιλικών συναλλαγών.
 • Προσωποποιημένη πληροφόρηση σε ατομικό επίπεδο με την δυνατότητα ερωτημάτων με χρήση φυσικής γλώσσας.

«Ο όμιλος μας διαθέτει πλέον ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αναφορών το οποίο μας δίνει τις κατάλληλες πληροφορίες, με την κατάλληλη μορφή, σε πραγματικό χρόνο. Έτσι μπορούμε πολύ εύκολα να παρακολουθούμε την πορεία όλων των εταιρειών εξοικονομόντας χρόνο, να παίρνουμε γρηγορότερες αποφάσεις, να καθορίζουμε στόχους και να κάνουμε προβλέψεις.» Αλμπαντάκης Μιχάλης-CEO Almpantakis Group of Companies.


 Σχετικές υπηρεσίες:

Επιχειρηματική Ευφυΐα - Business Intelligence