Τραπεζικά Επιχειρηματικά Πλάνα

Ο τραπεζικός δανεισμός μπορεί να αποτελέσει μία συμφέρουσα μορφή χρηματοδότησης, σε πολλές περιπτώσεις πιο οικονομική από την χρήση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. Προϋπόθεση για αυτό είναι η ύπαρξη χρηματοοικονομικής στρατηγικής και η σωστή αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης χωριστά.

Αν αναζητάτε ρευστότητα για να επεκτείνετε ή εκσυχρονίσετε τη δραστηριότητά σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από μία συμφέρουσα για την επιχείρησή σας χρηματοδότηση αναλαμβάνοντας:

  1. Την ανάλυση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
  2. Την σύνταξη ολοκληρωμένου Business Plan που θα κατατεθεί στο τραπεζικό ίδρυμα, με σκοπό να αυξήσει τις πιθανότητες δανεισμού, τεκμηριώνοντας την πρόταση που ταιριάζει στην επιχείρηση.
  3. Την διαπραγμάτευση με τα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την διαμόρφωση της πιο συμφέρουσας πρότασης για την επιχείρηση.

Ποιές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν τραπεζική χρηματοδότηση:

  • Υφιστάμενες
  • Νέες
  • Υπό σύσταση

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει συνεργασία με όλα τα  Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προκειμένου να υποστηρίζονται με τον καλύτερο τρόπο οι υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις.