Όροι χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια και αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης τους έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της MDC Stiakakis AE και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Η MDC Stiakakis AE διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της MDC Stiakakis AE.

Η μερική ή ολική αναπαραγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρώς για οποιαδήποτε χρήση χωρίς την γραπτή ρητή άδεια της MDC Stiakakis AE.

Τα κείμενα που βρίσκονται αναρτημένα, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της MDC Stiakakis AE και προστατεύονται απο τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

Περιορισμός ευθύνης

Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω του ιστότοπου της MDC Stiakakis AE αποτελεί γενική οδηγία με σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη και η MDC Stiakakis AE καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου της να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Οι πληροφορίες του ιστοτόπου δεν αποσκοπούν στο να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν συμβουλευτικές ή άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον αρμόδιο υπάλληλο της MDC Stiakakis AE του αντίστοιχου επαγγελματικού τομέα προκειμένου να λάβετε τέτοιες υπηρεσίες.

Η MDC Stiakakis AE, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η MDC Stiakakis AE δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η MDC Stiakakis AE δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση η MDC Stiakakis AE.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Δήλωση Απορρήτου

Η διασφάλιση του απορρήτου των επισκεπτών του ιστοτόπου μας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, αλλά και επιβάλλεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η Πολιτική Aπορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιές πληροφορίες συλλέγουμε, γιατί τις συλλέγουμε και πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.

Η MDC Stiakakis σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να περιηγούνται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να εγγραφούν στο Newsletter ή/και να επικοινωνήσουν με την MDC Stiakakis.

Δεδομένα που λαμβάνουμε

Φόρμες επικοινωνίας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των φορμών επικοινωνίας είναι:

 • Όνομα & Επώνυμο
 • Διεύθυνση Email
 • Αριθμός τηλέφώνου
 • Δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα (όπου αυτό επισυνάπτεται)
 • Άλλες προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να παρασχεθούν σε εμάς για τη λήψη μιας υπηρεσίας της MDC Stiakakis

Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται για (i) την απάντηση σε τυχόν ερωτήματα και αιτήματα που απευθύνετε προς εμάς (ii) εσωτερικούς σκοπούς της εταιρείας μας και σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας (iii) την ενημέρωσή σας για θέματα που τυχόν σας αφορούν ή μπορεί να τυγχάνουν του ενδιαφέροντος σας (iv) την πρόσκλησή σας σε εκάστοτε εκδηλώσεις της MDC Stiakakis (v) την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων για θέσεις εργασίας (vi) την επικοινωνία με τους υποψηφίους για κάποια θέση εργασίας.

Ανάλογα με την φύση του ερωτήματος ή της αίτησης, θα διατηρούμε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ώστε να απαντηθεί το ερώτημα ή να ολοκληρωθεί η αίτηση. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα θα διαγράφονται οριστικά.

Newsletter

Με την εγγραφή σας στο newsletter μας, συμφωνείτε να λαμβάνετε e-mail από εμάς. Το e-mail σας χρησιμοποιείται μόνο για την αποστολή του newsletter MDC Stiakakis, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει προσφορές, προσκλήσεις, άρθρα, νέα και άλλα συναφή με τις υπηρεσίες μας. Η συνδρομή στο newsletter μας είναι δωρεάν. Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα να καταργήσουμε την εγγραφή των επισκεπτών από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων χωρίς προειδοποίηση. Θα το πράξουμε με κάθε συνδρομητή που θεωρούμε ότι έχει καταχωρηθεί με ψευδή δεδομένα. Η MDC Stiakakis στέλνει τα ενημερωτικά δελτία χρησιμοποιώντας το λογισμικό και τις υπηρεσίες της Mailchimp.

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

Τι είναι τα cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούμε

 • ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Τα απολύτως απαραίτητα cookies επιτρέπουν βασικές λειτουργίες του ιστότοπου, όπως τη σύνδεση χρήστη και τη διαχείριση λογαριασμού. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά χωρίς τα απολύτως απαραίτητα cookies.
 • ΑΠΟΔΟΣΗΣ: Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται για να βλέπουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, π.χ. cookies ανάλυσης. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου επισκέπτη..
 • ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ: Τα cookies στόχευσης χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση επισκεπτών μεταξύ διαφορετικών ιστότοπων, π.χ. συνεργατών περιεχομένου, δικτύων banner. Αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εταιρείες για τη δημιουργία προφίλ των ενδιαφερόντων των επισκεπτών ή την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους.
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για να θυμούνται τις πληροφορίες επισκεπτών στον ιστότοπο, π.χ. γλώσσα, ζώνη ώρας, βελτιωμένο περιεχόμενο.
 • ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ: Τα μη ταξινομημένα cookies είναι cookies που δεν ανήκουν σε καμία άλλη κατηγορία ή βρίσκονται στη διαδικασία κατηγοριοποίησης.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με το cookie δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική σας ταυτοποίηση αλλά για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας υπό τον έλεγχό μας.

Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Δεδομένα που μοιραζόμαστε ή έχουν πρόσβαση τρίτοι

Google Analytics

Η MDC Stiakakis χρησιμοποιεί το Google Analytics για την ανάλυση των στατιστικών επίσκεψης αυτής της ιστοσελίδας. Όλα τα δεδομένα, στα οποία η MDC Stiakakis έχει πρόσβαση μέσω του Google Analytics, έχουν ανωνυμοποιηθεί και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ταυτοποίηση προσώπων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά με άλλα δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από την MDC Stiakakis μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα. Η MDC Stiakakis δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome, firefox, edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Microsoft Azure

Για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών το mdcstiakakis.gr χρησιμοποιεί υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud infrastructure) στo Microsoft Azure. Στην περίπτωση του Microsoft Azure χρησιμοποιούνται αποκλειστικά data centers εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάστε την Δήλωση Απορρήτου της Microsoft εδώ.

Netmechanics AE

Η ιστοσελίδα www.mdcstiakakis.gr έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία πληροφορικής Netmechanics AE. Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της και τεχνικής υποστήριξης, η εταιρεία Netmechanics AE έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την Δήλωση Απορρήτου.

Παιδιά

Ο ιστότοπός μας ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως ούτε απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών.

Τα δικαιώματα σας ως υποκείμενο δεδομένων

Σε οποιαδήποτε φάση κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα επάνω στα δεδομένα που σας αφορούν:

 1. Δικαίωμα Πρόσβασης - Δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων που τηρούνται στο αρχείο μας.

 2. Δικαίωμα Διόρθωσης - Δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων σας που τηρούνται στο αρχείο μας.

 3. Δικαίωμα στη Λήθη - Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να αιτηθείτε την διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας που τηρούνται στα αρχεία μας.

 4. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας - Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

 5. Δικαίωμα Μεταφοράς - Δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλον οργανισμό.

 6. Δικαίωμα Άρνησης - Δικαίωμα άρνησης συγκεκριμένου τύπου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων όπως το άμεσο μάρκετινγκ.

 7. Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ - Δικαίωμα στις νομικές διαδικασίες που αφορούν την αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή κατάρτιση προφίλ.

 8. Δικαίωμα δικαστικού ελέγχου: Σε περίπτωση που ο Σύμβουλος απορρίψει το αίτημα σας σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης, θα σας παρέχουμε τον λόγο απόρριψης του αιτήματός σας. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στον εκπρόσωπο Προσωπικών Δεδομένων του Συμβούλου στο E-mail: info@mdcstiakakis.gr.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Η MDC Stiakakis υποβάλλει την παρούσα Δήλωση σε συχνή επανεξέταση και ενδέχεται να τροποποιείται ή να αναθεωρείται περιοδικά. Όταν τυχόν προβούμε σε αλλαγές, θα καταγράφουμε την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στη Δήλωση. Η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς και τα στοιχεία σας από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2024.