Σαβουιδάκης - Κρητικά Προϊόντα

Σαβουιδάκης - Κρητικά Προϊόντα

Η εταιρεία Σαβουιδάκης ΑΕ είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη οικογενειακή επιχείρηση που ασχολείται με την παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου, τοποθετώντας το στις διεθνείς και εγχώριες αγορές, ενώ προσφέρει και μια ευρεία γκάμα κρητικών και ελληνικών προϊόντων. Με συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές, τα τελευταία έτη έχει καταφέρει να πετύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Την περίοδο που ξεκίνησε η  συνεργασία με την MDC Stiakakis, η εταιρεία ήταν έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα ανάπτυξης. Προϋπόθεση όμως για αυτό ήταν να αποκτήσει μία λειτουργική οργάνωση που θα μπορέσει να «σηκώσει» αυτό το αναπτυξιακό βήμα αλλά και να καταφέρει να μετρήσει τα αποτελέσματά του πλάνου που θα εφάρμοζε.

Σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δημιουργήσαμε την εσωτερική λειτουργική δομή που απαιτούνταν για ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων, καλύτερο έλεγχο, διαχείριση και εξοικονόμηση χρόνου και αποφυγή λαθών. Επιπλέον, για την παρακολούθηση του σχεδίου ανάπτυξης, εφαρμόστηκε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης δεδομένων, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των αποφάσεων που αφορούν την λειτουργία και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Στα πλαίσια της λειτουργικής οργάνωσης υλοποιήσαμε τα παρακάτω:

 1. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με εντοπισμό πλεονεκτημάτων και αδυναμιών.
 2. Δημιουργία και εφαρμογή οργανογράμματος με αρμοδιότητες ανά τμήμα και ροή πληροφοριών.
 3. Δημιουργία αναλυτικών διαδικασιών λειτουργίας.
 4. Ανάλυση κερδοφορίας και επαναπροσδιορισμός πελατειακής βάσης για αύξηση κερδοφορίας.

Το σύστημα ανάλυσης δεδομένων συνέβαλλε στην:

 1. Αυτόματη παρακολούθηση των μεριδίων αγοράς πανελλαδικά.
 2. Εικονική παρακολούθηση ποσοτήτων δεξαμενών για προγραμματισμό παραγωγής.
 3. Αυτοματοποιημένη κοστολόγηση της παραγωγής προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της εταιρείας.
 4. Παρακολούθηση απόδοσης πωλητών.
 5. Παρακολούθηση κερδοφορίας προϊόντων και πελατών και εντοπισμός των λιγότερο αποδοτικών.

Με την ολοκλήρωση των έργων η εταιρεία πέτυχε:

 • Αποδοτικότερη εσωτερική λειτουργία με μείωση χρόνων και λαθών.
 • Άμεση 360˚ πληροφόρηση της διοίκησης, χωρίς την ανάγκη εμπλοκής ανθρώπινου παράγοντα.
 • Ολοκληρωμένη και απλοποιημένη παρακολούθηση του κόστους.
 • Ταχύτερη λήψη αποφάσεων και εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων.

Σχετικές υπηρεσίες:

Λειτουργικός (Ανα)σχεδιασμός
Επιχειρηματική Ευφυΐα - Business Intelligence