Νέα

Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.

Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις (Προδημοσίευση)

Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις (Προδημοσίευση)

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε δαπάνες εξοπλισμού, όπως νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης, αγορά έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας και άλλων λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Δωρεάν Ημερίδα από την MDC Stiakakis: ΕΣΠΑ Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜμΕ | Τα σημεία κλειδιά των 2 προγραμμάτων

Δωρεάν Ημερίδα από την MDC Stiakakis: ΕΣΠΑ Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜμΕ | Τα σημεία κλειδιά των 2 προγραμμάτων

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των 2 προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η MDC Stiakakis διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: ΕΣΠΑ-Σημεία κλειδιά για επιτυχημένη υποβολή στα 2 νέα προγράμματα ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’ Κύκλος

Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’ Κύκλος

Νέο πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.

Αύξηση ανώτατου ορίου επιχορήγησης του κανονισμού De minimis, στις 300.000€

Αύξηση ανώτατου ορίου επιχορήγησης του κανονισμού De minimis, στις 300.000€

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 13 Δεκεμβρίου 2023, εξέδωσε δύο νέους κανονισμούς, όπου τροποποιείται ο γενικός κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (κανονισμός de minimis) και ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (κανονισμός SGEI de minimis) για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ).

Επιχειρηματικά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)

Επιχειρηματικά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)

Από τις 15 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 2024 αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα για δανειοδοτήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο προανήγγειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι 25 αλλαγές στην φορολογία που ενεργοποιούνται εντός του 2024

Οι 25 αλλαγές στην φορολογία που ενεργοποιούνται εντός του 2024

Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα το 2024, με επιπτώσεις στη φορολογία των επαγγελματιών και των ατόμων με εισοδήματα από βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις για άτομα με παιδιά και για ιδιοκτήτες ακινήτων με ασφάλεια κατά φυσικών καταστροφών, διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και νέες μεθόδους διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων.

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στις περιοχές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Αναμενόμενο ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αναμενόμενο ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» αποτελεί την 3η σε σειρά προτοβουλία του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αναμένεται να ξεκινήσει το Γ' τρίμηνο του 2023 για την υποβολή αιτήσεων και αφορά Τουρισμό, Μεταποίηση, Εμπόριο και Υπηρεσίες.

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Ν. Χανίων μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Ν. Χανίων μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Eνίσχυση – βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των περιοχών εφαρμογής μέσω υπό-δράσεων στους τομείς της Μεταποίησης, της Βιοτεχνίας, του Τουρισμού, των Υπηρεσιών και άλλων δραστηριοτήτων.

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία για 3.900 ανέργους έως 29 ετών

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία για 3.900 ανέργους έως 29 ετών

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δώσουν, ως πάροχοι, τη δυνατότητα σε νέους που έχουν καταρτιστεί στην ψηφιακή οικονομία να αποκτήσουν εμπειρία για 6 μήνες, 30 ώρες εβδομαδιαία, με πλήρη κάλυψη του μισθολογικού κόστους από την ΔΥΠΑ.

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο νομό Αγ. Νικολάου μέσω του LEADER – 2η πρόσκληση

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο νομό Αγ. Νικολάου μέσω του LEADER – 2η πρόσκληση

Eνίσχυση – βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των περιοχών εφαρμογής μέσω τριών υπό-δράσεων στους τομείς της Μεταποίησης, της Βιοτεχνίας και της Γεωργίας.

Παραγωγικές επενδύσεις πράσινης οικονομίας Produce e-Green. Έως 70% επιχορήγηση

Παραγωγικές επενδύσεις πράσινης οικονομίας Produce e-Green. Έως 70% επιχορήγηση

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας