Νέα

Εκκίνηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Εκκίνηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Συγχρηματοδότηση του κεφαλαίου και επιδότηση επιτοκίου, χαμηλότοκα δάνεια για επενδυτικά σχέδια και για κεφάλαια κίνησης, με εγγυοδοσία από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Το πρόγραμμα προωθεί τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Προδημοσίευση δράσης: Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Προδημοσίευση δράσης: Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό.

Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.

Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις (Προδημοσίευση)

Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις (Προδημοσίευση)

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε δαπάνες εξοπλισμού, όπως νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης, αγορά έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας και άλλων λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Δωρεάν Ημερίδα από την MDC Stiakakis: ΕΣΠΑ Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜμΕ | Τα σημεία κλειδιά των 2 προγραμμάτων

Δωρεάν Ημερίδα από την MDC Stiakakis: ΕΣΠΑ Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜμΕ | Τα σημεία κλειδιά των 2 προγραμμάτων

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των 2 προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η MDC Stiakakis διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: ΕΣΠΑ-Σημεία κλειδιά για επιτυχημένη υποβολή στα 2 νέα προγράμματα ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’ Κύκλος

Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’ Κύκλος

Νέο πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.

Αύξηση ανώτατου ορίου επιχορήγησης του κανονισμού De minimis, στις 300.000€

Αύξηση ανώτατου ορίου επιχορήγησης του κανονισμού De minimis, στις 300.000€

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 13 Δεκεμβρίου 2023, εξέδωσε δύο νέους κανονισμούς, όπου τροποποιείται ο γενικός κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (κανονισμός de minimis) και ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (κανονισμός SGEI de minimis) για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ).

Επιχειρηματικά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)

Επιχειρηματικά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)

Από τις 15 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 2024 αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα για δανειοδοτήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο προανήγγειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι 25 αλλαγές στην φορολογία που ενεργοποιούνται εντός του 2024

Οι 25 αλλαγές στην φορολογία που ενεργοποιούνται εντός του 2024

Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα το 2024, με επιπτώσεις στη φορολογία των επαγγελματιών και των ατόμων με εισοδήματα από βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις για άτομα με παιδιά και για ιδιοκτήτες ακινήτων με ασφάλεια κατά φυσικών καταστροφών, διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και νέες μεθόδους διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων.

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στις περιοχές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.