Νέα

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στις περιοχές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Αναμενόμενο ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αναμενόμενο ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» αποτελεί την 3η σε σειρά προτοβουλία του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αναμένεται να ξεκινήσει το Γ' τρίμηνο του 2023 για την υποβολή αιτήσεων και αφορά Τουρισμό, Μεταποίηση, Εμπόριο και Υπηρεσίες.

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Ν. Χανίων μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Ν. Χανίων μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Eνίσχυση – βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των περιοχών εφαρμογής μέσω υπό-δράσεων στους τομείς της Μεταποίησης, της Βιοτεχνίας, του Τουρισμού, των Υπηρεσιών και άλλων δραστηριοτήτων.

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία για 3.900 ανέργους έως 29 ετών

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία για 3.900 ανέργους έως 29 ετών

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δώσουν, ως πάροχοι, τη δυνατότητα σε νέους που έχουν καταρτιστεί στην ψηφιακή οικονομία να αποκτήσουν εμπειρία για 6 μήνες, 30 ώρες εβδομαδιαία, με πλήρη κάλυψη του μισθολογικού κόστους από την ΔΥΠΑ.

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο νομό Αγ. Νικολάου μέσω του LEADER – 2η πρόσκληση

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο νομό Αγ. Νικολάου μέσω του LEADER – 2η πρόσκληση

Eνίσχυση – βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των περιοχών εφαρμογής μέσω τριών υπό-δράσεων στους τομείς της Μεταποίησης, της Βιοτεχνίας και της Γεωργίας.

Παραγωγικές επενδύσεις πράσινης οικονομίας Produce e-Green. Έως 70% επιχορήγηση

Παραγωγικές επενδύσεις πράσινης οικονομίας Produce e-Green. Έως 70% επιχορήγηση

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας

ΕΣΠΑ: Όλες οι νέες δράσεις που αναμένονται μέχρι τέλος του έτους

ΕΣΠΑ: Όλες οι νέες δράσεις που αναμένονται μέχρι τέλος του έτους

Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» δημοσίευσε το χρονοδιάγραμμα των προτάσεων που απευθύνονται τόσο σε οργανισμούς όσο και σε επιχειρήσεις και αναμένονται να ανοίξουν μέχρι το τέλος του έτους.

Ξεκινά ο Γ' κύκλος του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Νέων 18-29 ετών» με €14.800 επιχορήγηση και έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Ξεκινά ο Γ' κύκλος του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Νέων 18-29 ετών» με €14.800 επιχορήγηση και έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 300 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και επιχορήγηση €14.800. Η δράση αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες

Πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες

Δημιουργία 5.000 νέων, κυρίως «πράσινων» θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες.

Ξεκινά ο Γ' κύκλος του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Νέων 18-29 ετών» με €14.800 επιχορήγηση και έμφαση στις γυναίκες

Ξεκινά ο Γ' κύκλος του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Νέων 18-29 ετών» με €14.800 επιχορήγηση και έμφαση στις γυναίκες

Προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 450 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες και επιχορήγηση €14.800. Η δράση αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης της Μεσαράς μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης της Μεσαράς μέσω του LEADER – 2η Πρόσκληση

Eνίσχυση – βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των περιοχών εφαρμογής μέσω τριών υπό-δράσεων στους τομείς του Τουρισμού, της Γεωργίας-Μεταποίησης και της Βιοτεχνίας-Λιανικού Εμπορίου.

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο νομό Ηρακλείου μέσω του LEADER – 2η πρόσκληση

Ιδιωτικά έργα για την στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο νομό Ηρακλείου μέσω του LEADER – 2η πρόσκληση

Eνίσχυση – βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των περιοχών εφαρμογής μέσω υπό-δράσεων στους τομείς του Τουρισμού, της Γεωργίας της Βιοτεχνίας και της παροχής Υπηρεσιών.

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία.

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Aπόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 3.900 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε τομέα ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

    Καλωσήρθατε στον ιστότοπό μας!

    Χρησιμοποιούμε cookies, για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Επιλέξτε το κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοηθήστε μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Εναλλακτικά επιλέξτε όποια επιθυμείτε και πατήστε «Αποδοχή Επιλεγμένων».

    Καλωσήρθατε στον ιστότοπό μας!