Εκκίνηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Εκκίνηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Από σήμερα (29/05/24) ξεκινούν οι αιτήσεις του νέου ΤΕΠΙΧ. Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. Ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευρύνοντας τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων ΜμΕ και την περίμετρο δανεισμού τους.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, αποτελείται από δύο επιμέρους Ταμεία: Το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ταμείο Δανείων.

• Το Ταμείο Εγγυοδοσίας, παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγύησης για το σύνολο των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Προσφέρει εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ), σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ). Επίσης, προσφέρει επιδότηση επιτοκίου δύο ποσοστιαίων μονάδων για δυο έτη, σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, και τριών ποσοστιαίων μονάδων σε επιχειρήσεις των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

• Το Ταμείο Δανείων, προσφέρει δάνεια, με το 40% του ποσού άτοκο, και επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη. Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια. H διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Και για το κεφάλαιο κίνησης από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους.

Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

 • ALPHA BANK
 • EUROBANK
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ATTICA BANK
 • OPTIMA BANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • AEGEAN BALTIC BANK (μόνο για το Ταμείο Δανείων)

Η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχει ως εξής:

Βήμα 1: Υποβολή Αίτησης στο KYC της HDB: Με αυτοματοποιημένους ελέγχους και ελάχιστα στοιχεία από την επιχείρηση, υποβάλλεται αίτημα προς τις ενδιαφερόμενες Τράπεζες.

Βήμα 2: Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου ESG Tracker by HDB: Αυτοαξιολόγηση της επιχείρησης σε Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης κριτήρια (ESG). Αν έχει ήδη συμπληρωθεί, δεν απαιτείται επανυποβολή.

Βήμα 3: Υποβολή αίτησης στο ΟΠΣΚΕ του ΥΠΕΘΟΟ (Opske.gr): Καταχώρηση στοιχείων Επιχείρησης και βασικών στοιχείων αιτούμενου δανείου.

Βήμα 4: Επίσκεψη στο συνεργαζόμενο Τραπεζικό Κατάστημα για υποβολή Φακέλου Δικαιολογητικών.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Επικοινωνήστε για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ένταξης άμεσα.