Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ο επιτυχημένος Στρατηγικός Σχεδιασμός απαιτεί βαθιά γνώση των προοπτικών της αγοράς και του ανταγωνισμού. Με συσσωρευμένη εμπειρία σε περισσότερους από 50 κλάδους, γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα στρατηγικά εκείνα βήματα που θα συνεισφέρουν στην επίτευξη της αποτελεσματικής και συστηματικής ανάπτυξης της επιχείρησή σας, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή του κλάδου που δραστηριοποιείται. Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Επιχειρηματική διάγνωση.
  • Χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και δημιουργία ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων με παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
  • Εκτίμηση βιωσιμότητας νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων αλλά και μεμονωμένων έργων.
  • Συμβουλευτική βελτιστοποίησης μίγματος πωλήσεων για την βελτίωση του αποτελέσματος.
  • Συμβουλευτική καταγραφής, μέτρησης και βελτιστοποίησης συνολικού κόστους και κερδοφορίας.
  • Συμβουλευτική βελτιστοποίησης πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ευθυγράμμιση τους με την γενικότερη στρατηγική.
  • Αυτοματοποίηση πληροφόρησης προς την διοίκηση για την ορθή μέτρηση και την παρακολούθηση των στόχων.