Οικονομική Διεύθυνση - Εξωτερική Ανάθεση

Η Οικονομική Διεύθυνση έχει πολυδιάστατο ρόλο. Επιβλέπει όλες τις οικονομικές υποθέσεις και καθοδηγεί τη χρηματοοικονομική στρατηγική και τον προγραμματισμό της εταιρείας.

Είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της οικονομικής απόδοσης, καθώς και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων. Αξιολογεί πιθανές επενδύσεις, προτείνει στρατηγικές μείωσης κόστους και, όπου είναι απαραίτητο, εκπαιδεύει το προσωπικό.

Ο Οικονομικός Διευθυντής θα πρέπει να είναι αξιόπιστος με γνώση όλων των λογιστικών, οικονομικών και επιχειρηματικών αρχών και να είναι σε θέση να αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένα στελέχη στους τομείς της οικονομικής διαχείρισης, της λειτουργικής βελτιστοποίησης και της ανάλυσης δεδομένων, γνωρίζουμε, για κάθε επιχείρηση χωριστά, την δομή που πρέπει να έχει ένα Οικονομικό Τμήμα που θα αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης και θα δίνει πλεονέκτημα σε κάθε δραστηριότητα.

Που απευθύνεται

  • Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να υποστηρίξουν εσωτερικά τη θέση ενός έμπειρου και εξειδικευμένου οικονομικού διευθυντή.
  • Σε μητρικές εταιρείες, ομίλους εταιρειών ή επενδυτές που θέλουν να έχουν τον έλεγχο ή/και την επίβλεψη των οικονομικών των θυγατρικών εταιρειών τους.
  • Σε επιχειρήσεις που θέλουν να χτίσουν σύγχρονες δομές και διαδικασίες.
  • Σε επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους για να πετύχουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.
  • Σε όλες τις επιχειρήσεις που αναζητούν έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.

Γιατί διαφέρει

Οι παραδοσιακός ρόλος του Οικονομικού διευθυντή έχει αλλάξει. Για να καταφέρει να διατηρήσει την υψηλή προστιθέμενη αξία του στην σύγχρονη οικονομία, επιβάλλεται η επανεξέταση των υπηρεσιών του αλλά του τρόπου που τις προσφέρει.

Για αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε ένα μοναδικό μείγμα συμβουλευτικής εξειδίκευσης και τεχνολογίας, για να προσφέρουμε μία Οικονομική Διεύθυνση αιχμής σε κάθε επιχείρηση που την έχει ανάγκη.

  • Αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση τεχνολογίας Business Intelligence.
  • Πρόσβαση στην πληροφορία από οπουδήποτε μέσω Η/Υ, tablet ή smartphone.
  • Βελτίωση της πληροφόρησης όλων των τμημάτων της επιχείρησης.

Ζητήστε μας μία δωρεάν παρουσίαση και μάθετε πως η επιχείρησή σας μπορεί να επωφεληθεί έχοντας μία σύγχρονη Οικονομική Διεύθυνση.