Λογιστικές & Φορολογικές

Το λογιστήριο αποτελεί την εικόνα της επιχείρησης σε αριθμούς. Είναι το μέσο πληροφόρησης και η κύρια παράμετρος για την λήψη αποφάσεων ανάπτυξης και επέκτασης μιας εταιρείας.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας έχουν καθημερινή τριβή με τη φορολογική και τη λογιστική νομοθεσία και ευρεία εμπειρία επάνω στο αντικείμενο του προγραμματισμού και της επίβλεψης λογιστηρίων. Η MDC Stiakakis μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε την συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας και να κατανοήσετε πώς αυτή επηρεάζει την επιχείρησή σας. Τέλος μπορεί να προτείνει και να εφαρμόσει τις απαιτούμενες αλλαγές προκειμένου να έχετε:

  • Βελτιωμένη χρηματοοικονομική και φορολογική πληροφόρηση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των διαφόρων επιπέδων διοίκησης.
  • Συμμόρφωση των λογιστικών πρακτικών με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες:

Λογιστική & Φορολογική Λειτουργία

Μισθοδοσία & Εργατικά