6 Μύθοι για την ανάλυση δεδομένων που θα καταστήσουν την επιχείρησή σας ξεπερασμένη

6 Μύθοι για την ανάλυση δεδομένων που θα καταστήσουν την επιχείρησή σας ξεπερασμένη

Στον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο των επιχειρήσεων, η ανάλυση δεδομένων έχει αναδειχθεί ως ένα κρίσιμο εργαλείο για τη λήψη τεκμηριωμένων, στρατηγικών αποφάσεων. Ενώ πολλοί οργανισμοί αναγνωρίζουν τη σημασία του, εξακολουθεί να υπάρχει πληθώρα παρανοήσεων γύρω από αυτή τη λειτουργία που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη λήψη αποφάσεων και στασιμότητα. Σε αυτό το άρθρο καταρρίπτουμε 6 κοινούς μύθους γύρω από την ανάλυση δεδομένων που, αν αφεθούν ανεξέλεγκτοι, θα μπορούσαν να καταστήσουν την επιχείρησή σας ξεπερασμένη, αντιμετωπίζοντας σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Μύθος 1: Η ανάλυση δεδομένων είναι πολυτέλεια, όχι ανάγκη

Ο πρώτος μύθος είναι και ο πιο επικίνδυνος. Υποδηλώνει ότι η ανάλυση δεδομένων είναι κάτι «καλό να έχεις» παρά ένα ουσιαστικό επιχειρηματικό εργαλείο. Στην πραγματικότητα, η ανάλυση δεδομένων γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαιότητα. Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αβεβαιότητα και ραγδαίες αλλαγές. Η ανάλυση δεδομένων μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την έγκαιρη και επιτυχή εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων. Υπάρχουν κερδοφόρες επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν ανάλυση δεδομένων; Ναι. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει ότι δεν είναι αναγκαιότητα. Με την ίδια λογική κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι εφόσον υπάρχουν υγιείς καπνιστές, το τσιγάρο δεν είναι βλαβερό. Όλες οι επιχειρηματικές αποφάσεις περιλαμβάνουν κόστος αλλά και όφελος, και εκεί ακριβώς έγκειται η αναγκαιότητα.

Μύθος 2: Οι μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται την ανάλυση δεδομένων

Μία από τις πιο κοινές παρανοήσεις είναι ότι μόνο οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από την ανάλυση δεδομένων. Αυτή η αντίληψη απέχει αρκετά από την πραγματικότητα, καθώς οι ΜμΕ συχνά είναι αυτές που κερδίζουν τα περισσότερα από αυτή τη διαδικασία. Είναι εκείνες οι οποίες διαθέτουν τους πιο περιορισμένους πόρους, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που δεν συγχωρεί λάθη. Η ανάλυση δεδομένων βοηθάει στην εξοικονόμηση πόρων, καθώς αποδεσμεύει ανθρώπους από χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες χειροκίνητης ανάλυσης, αλλά μειώνει και τα λάθη καθώς αυτά εντοπίζονται πολύ πιο έγκαιρα.

Μύθος 3: Η ανάλυση δεδομένων είναι πολύπλοκη στην εφαρμογή

Αυτός ο μύθος είναι εν μέρη αληθής. Η ανάλυση δεδομένων μπορεί να είναι πολύπλοκη, αλλά εκεί είναι που η τεχνογνωσία ενός εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη γίνεται ανεκτίμητη. Αν και υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία ανάλυσης στην αγορά, η σωστή εφαρμογή τους και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων απαιτεί βαθιά κατανόηση της επιστήμης δεδομένων και του συγκεκριμένου κλάδου σας. Ένας έμπειρος εξωτερικός συνεργάτης μπορεί να εντοπίσει την καλύτερη λύση για την εταιρεία σας και να την εφαρμόσει, απελευθερώνοντάς σας ώστε να εστιάσετε στις βασικές επιχειρηματικές σας

Μύθος 4: Η ανάλυση δεδομένων γίνεται εφάπαξ

Η ανάλυση δεδομένων δεν είναι ένα εφάπαξ έργο. Οι αγορές, οι συμπεριφορές πελατών και το επιχειρηματικό περιβάλλον εξελίσσονται συνεχώς. Μια εφάπαξ προσπάθεια ανάλυσης δεδομένων μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες, αλλά είναι η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν. Σκεφτείτε την ανάλυση δεδομένων ως μία πυξίδα, που πρέπει να την κρατάτε διαρκώς για να γνωρίζετε τη σωστή κατεύθυνση.

Μύθος 5: Η ανάλυση δεδομένων κοστίζει ακριβά

Ενώ η εφαρμογή ενός συστήματος ανάλυσης δεδομένων συνεπάγεται κάποιο κόστος, η απόδοση της επένδυσης είναι θεαματική.

Τι κόστος θα αναλάμβανε η επιχείρησή σας για μία νέα λειτουργία που εντοπίζει τα αναποτελεσματικά σημεία, μειώνει τα κόστη, βοηθάει να αυξηθεί η κερδοφορία, εξοικονομεί χρόνο σε ολόκληρη την ομάδα και δίνει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σε πολλά άλλα πεδία που δεν είχατε καθόλου πληροφόρηση πριν; Τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη ενός συστήματος ανάλυσης δεδομένων πρέπει να υπερτερούν του αρχικού κόστους, καθιστώντας το έξυπνη επένδυση και όχι επαχθή δαπάνη. Σε κάθε άλλη περίπτωση το σύστημα χρειάζεται επανασχεδιασμό.

Μύθος 6: Περισσότερα δεδομένα οδηγούν πάντα σε καλύτερες αποφάσεις

Αυτός ο μύθος είναι ένας από τους λόγους που πολλές ΜμΕ δεν επιχειρούν καν να εξετάσουν την ανάλυση των δεδομένων τους. Υπάρχει δηλαδή η λανθασμένη πεποίθηση ότι ο όγκος των δεδομένων που διαθέτουν οι μεγάλες εταιρείες είναι και ο κατάλληλος για αυτή τη διαδικασία, ενώ μία ΜμΕ έχει λίγα δεδομένα για να αναλύσει.

Σκεφτείτε το παρακάτω παράδειγμα: Μία ΜμΕ θέλει να γνωρίζει το μερίδιο αγοράς για κάθε προϊόν της, σε κάθε περιοχή που δραστηριοποιείται. Τα δεδομένα που χρειάζονται για να εξαχθεί αυτή η πληροφορία είναι οι πωλήσεις προϊόντων ανά τοποθεσία, καθώς και στοχευμένα δεδομένα κατανάλωσης και δημογραφικά για τις συγκεκριμένες περιοχές. Ένα σύστημα ανάλυσης δεδομένων θα μπορούσε να αναλάβει να συλλέξει αυτές τις εσωτερικές πληροφορίες πωλήσεων, μαζί με τα απαραίτητα εξωτερικά δεδομένα και να εξάγει αυτή την πληροφορία αυτοματοποιημένα, χωρίς την παρεμβολή κάποιου ανθρώπου. Ποια ΜμΕ δεν διαθέτει δεδομένα πωλήσεων; Επομένως, αυτό που κάνει τις ΜμΕ να διστάζουν να εκμεταλλευτούν τη δύναμη των δεδομένων τους δεν είναι η απουσία επαρκών δεδομένων αλλά κυρίως η κουλτούρα και οι λανθασμένες πεποιθήσεις.

Συμπερασματικά, η παράβλεψη της δυνατότητας ανάλυσης δεδομένων βασιζόμενη σε αυτές τις λανθασμένες αντιλήψεις, θα μπορούσε να καταστήσει την επιχείρησή σας ξεπερασμένη σε μία εποχή που βασίζεται στα δεδομένα. Το κλειδί είναι να ξεκινήσετε από τους στόχους σας, να εστιάσετε σε σχετικά δεδομένα και να προσαρμόζετε συνεχώς τις στρατηγικές σας με βάση τις γνώσεις που αποκτάτε στην πορεία.

Καταρρίπτοντας τους παραπάνω μύθους, ελπίζουμε να ενθαρρύνουμε περισσότερες επιχειρήσεις να εξερευνήσουν τα οφέλη της ανάλυσης δεδομένων και να τα χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Σαν σύμβουλοι γνωρίζουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην πληροφόρηση τους λόγω ελλείψεων όπως εξειδικευμένο προσωπικό, χρόνο, κεφάλαια ή ακόμα και τα ίδια τα δεδομένα.

Έτσι δημιουργήσαμε μια λύση Business Intelligence as a Service, που εξαλείφει όλα αυτά τα εμπόδια. Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία του reporting της επιχείρησής σας, από την διαχείριση των δεδομένων, μέχρι και τη δημιουργία εξατομικευμένων διοικητικών αναφορών με συμβουλευτική ανάλογα με τον κλάδο σας. Παρέχουμε μια εξειδικευμένη ομάδα ειδικών για να χειριστεί όλες τις τεχνικές πτυχές, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στη χρήση της νέας γνώσης προς όφελος της επιχείρησης σας.

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην MDC Stiakakis Α.Ε. (Μονής Καρδιωτίσης 49, Ηράκλειο | +30 2810 280985)