Συγχωνεύσεις & Εξαγορές τραπεζών με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές τραπεζών με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους

Aφορμή για το παρόν άρθρο αποτέλεσαν τα σενάρια που θέλουν την Deutsche Bank να διεξέγει διαπραγματεύσεις με την Commerzbank, με σκοπό μια ενδεχόμενη συγχώνευση των δυο.

Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, πως μια τράπεζα όπως η Deutsche Bank δείχνει ενδιαφέρον να απορροφήσει μια άλλη τράπεζα; Το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον, αν σκεφτεί κάποιος ότι η Commerzbank θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα μετά την Deutsche Bank.

Η αλήθεια είναι, ότι η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της πρώτης, οι 3 συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις, η αποτυχία στα stress test, καθώς και τα τεράστια σκάνδαλα έχουν καταρακώσει την εικόνα της. Είναι λοιπόν πολύ λογικό η διοίκηση της Deutsche Bank να ψάχνει τρόπους να βελτιώσει την θέση της στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

Ποια είναι όμως η επίδραση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε), στην αποτελεσματικότητα των τραπεζών; Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, θα διαπιστώσει κάποιος, ότι ήδη απο τις προηγουμενες δεκαετίες, υπάρχει μια τάση διεθνώς για Σ&Ε τραπεζών. Η τάση αυτή δημιουργήθηκε από την ανάγκη της βελτίωσης της λειτουργίας τους και της αποτελεσματικότητας τους, καθως και της διεύρυνσης του φασματος των υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι Σ&Ε μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των τραπεζων, μέσω της μείωσης του προσωπικού και της συγκράτησης των λοιπών στοιχείων κόστους, καθώς και της βελτίωσης των εσόδων τους πράγμα που ευνοιεί και τους μετόχους, που αυξάνουν με αυτόν τον τρόπο την αξία των μετοχών τους.

Είναι γνωστό ότι οι τράπεζες, μπορούν να μεγστοποιήσουν την αξία των μετοχών τους με δύο βασικούς τρόπους α) αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα τους και β) αυξάνοντας το βαθμό της μονοπωλιακής ισχύος που διαθέτουν στην αγορά. Με μια Σ&Ε είναι δυνατόν να επιτευχθούν και τα δύο.

Όλα δείχνουν λοιπόν ότι οι φήμες περί συγχώνευσης των δύο τραπεζικών κολοσών της Γερμανίας έχουν λογικό υπόβαρθο. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την επικείμενη Βασιλεία IV, που θα επικεντρώνεται σε θέματα όπως πιστωτικός και λειτουργικός κίνδυνος, κύνδινος αγοράς αλλά και τον βαθμό στον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα για να οδηγούν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις δείχνουν ότι για άλλη μια φορά οι Γερμανικές τράπεζες, παρόλες τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, είναι 1 βήμα μπροστά από τις εξελίξεις.

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα μιλάμε πάλι για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών.

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην MDC Stiakakis Α.Ε. (Μονής Καρδιωτίσης 49, Ηράκλειο | +30 2810 280985)