Περιεκτική Σύνοψη Νέων Μέτρων Στήριξης Επιχειρήσεων & Εργαζομένων (20/03/2020)

Περιεκτική Σύνοψη Νέων Μέτρων Στήριξης Επιχειρήσεων & Εργαζομένων (20/03/2020)

Οι μέχρι σήμερα εξαγγελίες από την κυβέρνηση, σχετικά με τα μέτρα στήριξης, αφορούν το γενικό περίγραμμα των μέτρων, χωρίς να υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες και ιδιαιτερότητες για κάθε περίπτωση ή για κάθε εταιρεία. Αυτό θα γίνει με την έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων και διατάξεων ανά Υπουργείο και Υπηρεσία.

Παρακάτω συνοψίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους:

Ελεύθεροι επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι & Επιτηδευματίες
Δικαιούχοι Ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι θα ενταχθούν στους πληγέντες με βάση τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Δικαιούμενο Αποζημίωση 800€ (ακατάσχετα, αφορολόγητα και μη συμψηφισταία).
Καταβολή Η αποζημίωση θα καταβληθεί το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.
Τρόπος Μέσω αιτήσεων που θα κάνουν οι εργοδότες και υπεύθυνων δηλώσεων που πρέπει να υποβάλουν οι εργαζόμενοι στο σύστημα Εργάνη
Ποιες επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις - εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης, κατόπιν εντολής δημόσιας Αρχής.
Διαδικασία Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Εργάνη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία θα δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη: «Ειδικά έντυπα», «Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών»
Αυτόματη αντληση στοιχείων Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη.

 

Εργαζόμενοι
Δικαιούχοι

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις οι οποίες με βάση τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) εντάσσονται στις πληγέντες, των οποίων έχει γίνει αναστολή της σύμβασης εργασίας τους.

Συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων που απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση μεταξύ 1 και 17 Μαρτίου 2020.

Δικαιούμενο Αποζημίωση 800€ (ακατάσχετα, αφορολόγητα και μη συμψηφισταία)
Διαδικασία Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν ατομικά Υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα ανοίξει μέσα στο σύστημα Εργάνη.
Δηλούμενα Δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται.
Εξαιρέσεις ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, όσοι αποτελούν προσωπικό ασφαλείας και εν γένει όσων η σύμβαση δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Επιχειρήσεις Γενικά

Αναστολή πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Διάρκεια Τέσσερις μήνες χωρίς τόκους και προσαυξήσεις
Ημερομηνία καταβολής

Οφειλές Μαρτίου, αναστολή έως την 31η Ιουλίου 2020.

-Η καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., πληρωτέες Μαρτίου.

-Η καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.

-Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Προϋπόθεση εφαρμογής Διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
Δικαιούχοι Επιχειρήσεις οι οποίες με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) εντάσσονται στις πληγέντες
Διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης
Θα υλοποιηθεί διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής», με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Μείωση του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου των επιχειρήσεων που έκλεισαν, στο  60% του συμφωνηθέντος μισθώματος, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Αναστολή πληρωμής χρεολυσίων για τραπεζικές οφειλές συνεπών επιχειρήσεων, έως τον Σεπτέμβριο.
Το μέτρο αφορά και ανοιχτές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που υπολειτουργούν, εφόσον χαρακτηριστούν με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ως ανήκουσες σε κλάδους δραστηριότητας που πλήττονται (με βάση τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)).

 

Φορολογικές Υποχρεώσεις Μαρτίου σε Αναστολή
Περιγραφή Διαχειριστική περίοδος Καταληκτική ημερομηνία  Νέα καταληκτική ημερομηνία  Σχόλια
Δήλωση ΦΠΑ για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία  Φεβρουάριος 2020 31/3/2020 Δεν αλλάζει Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση
Πληρωμή ΦΠΑ για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία Φεβρουάριος 2020 31/3/2020 31/7/2020  
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις) Φεβρουάριος 2020 26/3/2020 Δεν αλλάζει Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση
Δηλώσεις Intrastat μηνός Φεβρουαρίου Φεβρουάριος 2020 31/3/2020 Δεν αλλάζει Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση
Δήλωση Φόρου Διαμονής Φεβρουάριος 2020 31/3/2020 Δεν αλλάζει Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση
Πληρωμή Φόρου Διαμονής Φεβρουάριος 2020 31/3/2020 31/7/2020  
Δήλωση παρακράτησης φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, για μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ασφάλισμα, για αμοιβές εργοληπτών, από φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, για αποζημίωση λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, για υπηρεσίες, αμοιβές μελών Δ.Σ. Ιανουάριος 2020 31/3/2020 Δεν αλλάζει Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση
Πληρωμή παρακράτησης φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, για μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ασφάλισμα, για αμοιβές εργοληπτών, από φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, για αποζημίωση λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, για υπηρεσίες, αμοιβές μελών Δ.Σ. Ιανουάριος 2020 31/3/2020 31/7/2020  
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις πελατών προμηθευτών Έτους 2019 31/3/2020 Δεν αλλάζει Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση
Καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα   31/3/2020 31/7/2020 Αφορά τις καταβολές που λήγουν 31/3/2020
Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών   31/3/2020 31/7/2020 Αφορά τις δόσεις που λήγουν 31/3/2020

 

Αναλυτικά οι ΚΑΔ που πλήττονται

22 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις σχετικά με τον κορωνοϊό

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: info@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343

Καλοσήρθατε στον ιστότοπό μας!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Επιλέξτε το κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοηθήστε μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Εναλλακτικά επιλέξτε όποια επιθυμείτε και πατήστε «Αποδοχή Επιλεγμένων».

Καλοσήρθατε στον ιστότοπό μας!