ΕΣΠΑ: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

ΕΣΠΑ: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Στις 27 Ιουνίου ξεκινάει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με όνομα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός που θα ενισχύσει Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων.

Ημερομηνίες: 

Έναρξη: 27 Ιουνίου 2018

Επενδυτικό Σχέδιο: 

Το συνολικό ύψος της επένδυσης πρέπει να είναι απο 50.000€ έως 400.000€

Ποσοστο επιδότησης: 

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών

Αναμενόμενοι Δικαιούχοι:

Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

 • Τουρισμός
 • Ενέργεια
 • Αγροδιατροφή
 • Περιβάλλον
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Υγεία & Φάρμακα
 • Δημιουργικές & Πολιτιστικές Βιομηχανίες
 • Υλικά - Κατασκευές

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Μηχανήματα και εξοπλισμός μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικού σχεδίου:

Ο χρόνος ολοκλήρωσης δε μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες απο την ημερομηνία Απόφασης Ένταξης. 

Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα επιχορηγούμενα προγράμματα πατήστε εδώ.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: grants@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343