Αύξηση ανώτατου ορίου επιχορήγησης του κανονισμού De minimis, στις 300.000€

Αύξηση ανώτατου ορίου επιχορήγησης του κανονισμού De minimis, στις 300.000€

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 13 Δεκεμβρίου 2023, εξέδωσε δύο νέους κανονισμούς, όπου τροποποιείται ο γενικός κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (κανονισμός de minimis) και ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (κανονισμός SGEI de minimis) για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ), όπως δημόσια συγκοινωνία και υγειονομική περίθαλψη. Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί, τέθηκαν σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2024 και θα ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Τι αλλάζει στον κανονισμό de minimis;

  • Αύξηση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ήσσονος σημασίας από 200.000 € (ισχύει από το 2008) σε 300.000 € για τρία έτη.
  • Εισαγωγή «safe harbours» ως ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με στόχο να παρέχουν βοήθεια με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων, χωρίς πλέον να απαιτείται πλήρης μετακύλιση των πλεονεκτημάτων από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές στους τελικούς δικαιούχους.

Τι αλλάζει στον κανονισμό SGEI de minimis

  • Αύξηση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ήσσονος σημασίας από 500.000 € (ισχύει από το 2012) σε 750.000 € για τρία έτη.

Και για τους δύο κανονισμούς (de minimis και SGEI de minimis), τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να καταχωρούν τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε κεντρικό μητρώο Εθνικού ή Ευρωπαϊκού επίπεδου, από την 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.