Κανονισμός De Minimis

Τί είναι ο κανονισμός De minimis;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει πολιτική για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων ώστε να διατηρηθεί ο ελεύθερος και θεμιτός ανταγωνισμός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως κρατική ενίσχυση ορίζεται η παρέμβαση μιας δημόσιας αρχής (σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό), μέσω των δημόσιων πόρων, με σκοπό την υποστήριξη ορισμένων επιχειρήσεων ή παραγωγών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επιχείρηση που δέχεται μια τέτοιου είδους ενίσχυση να πλεονεκτεί έναντι των ανταγωνιστών της.

Στo πλαίσιo αυτής της πολιτικής εισήχθη το 1992, τροποποιήθηκε το 2006 και ισχύει μέχρι σήμερα ο κανόνας de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), ο οποίος αφορά την πολιτική της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

Ο κανονισμός De minimis (κανόνας De minimis) αφορά κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και αποτελεί Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το μέγιστο επιτρεπτό ποσό επιχορήγησης (Δημοσίου χρήματος) που δύναται να λάβει μία νομική μορφή ή ένα σύνολο εταιρειών, έτσι ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του De minimis;

  1. Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε μια επιχείρηση εντός τριετούς περιόδου δε μπορούν αν υπερβαίνουν συνολικά το ανώτατο όριο των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000)
  2. Για τον προσδιορισμό της τριετίας κατά τον έλεγχο του De minimis, εξετάζεται η ημερομηνία έγκρισης της κρατικής ενίσχυσης και όχι η ημερομηνία εκταμίευσης του δημοσίου χρήματος. Επίσης να τονιστεί ότι υπολογίζεται το ποσό ενίσχυσης (Δημόσιο χρήμα) που έχει ληφθεί και όχι ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου.
  3. Περαιτέρω για τον καθορισμό του συνόλου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει μια επιχείρηση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και όλες οι ενισχύσεις της τελευταίας τριετίας που υπάγονται στο καθεστώς αυτό, οι οποίες έχουν ληφθεί από συνδεδεμένες ή και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με την αιτούσα επιχείρηση.
  4. Τέλος από τον κανόνα De minimis εξαιρούνται οι κλάδοι της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, οι ενισχύσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές, οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών, ο τομέας του άνθρακα, οι ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών μεταφορών και οι ενισχύσεις για τις προβληματικές επιχειρήσεις. Ο κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις όλων των υπολοίπων τομέων.
Καλωσήρθατε στον ιστότοπό μας!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Επιλέξτε το κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοηθήστε μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Εναλλακτικά επιλέξτε όποια επιθυμείτε και πατήστε «Αποδοχή Επιλεγμένων».

Καλωσήρθατε στον ιστότοπό μας!