Κάλυψη τόκων ενήμερων δανείων

Κάλυψη τόκων ενήμερων δανείων

Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 10 Απριλίου η Υπουργική Απόφαση για την κάλυψη των τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος για επιπλέον δύο μήνες εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου στήριξης των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων θα ανέλθει σε 1.2 δις ευρώ, με αρχικό ποσό ύψους 750 εκ. ευρώ, θα προέλθει από πόρους του ΕΣΠΑ και αφορά τόκους δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003) με διαχειριστή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση και τα οποία ήταν ενήμερα στις 31/12/2019.

Την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων προς τις τράπεζες μέσω του ΠΣΚΕ. Διευκρινίζεται ότι η δράση αφορά στην κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων στις 31/12/2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ από όσους έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών και υπό την προϋπόθεση διατήρησης τουλάχιστον του ίδιου αριθμού εργαζομένων τους στις 19/3/2020 και στις 31/12/2020.

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει για λογαριασμό σας, την υποβολή μέσω ΠΣΚΕ, του φακέλου επιδότησης τόκων ενήμερων δανείων, στο πλαίσιο μέτρων στήριξης για τον covid-19 και συγκεκριμένα:

  1. Την λήψη των κωδικών υποβολής ΠΣΚΕ.
  2. Την συμπλήρωση των απαιτούμενων Υ.Δ. που απαιτούνται.
  3. Τον έλεγχο της εταιρείας για τον «ορισμό προβληματικών επιχειρήσεων».
  4. Την καταγραφή σχέσης μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν.
  5. Υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα ΠΣΚΕ.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: info@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343