Πρόγραμμα χρηματοδότησης Pan-European Guarantee Fund - EGF

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Pan-European Guarantee Fund - EGF

Το Pan-European Guarantee Fund - EGF (Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων) είναι ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που παρέχουν τα τραπεζικά ιδρύματα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό ταμείο Επενδύσεων, που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει επιχειρήσεις/τελικούς αποδέκτες που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, αλλά θεωρούνται: (i) βιώσιμοι μακροπρόθεσμα και (ii) ικανοί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις δανειστών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αν δεν υπήρχε ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Οι χρηματοδοτήσεις παρέχονται με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης και εξασφαλίσεων σε ποσοστό 70% και αποσκοπούν στην κάλυψη:

 1. Δαπανών υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων (σε ενσώματα ή άυλα πάγια)
 2. Αναγκών κεφαλαίου κίνησης

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ενήμερων υποχρεώσεων της επιχείρησής σας (υπό προϋποθέσεις).

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο EFG θα απολαμβάνουν τα παρακάτω οφέλη:

 1. Εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
 2. Προνομιακό επιτόκιο
 3. Ευέλικτες μορφές χρηματοδότησης & γρήγορη διαδικασία έγκρισης
 4. Καλύπτει ευρύ φάσμα αναγκών

Δικαιούχοι

Ως Δικαιούχος ορίζεται κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που εδρεύει & λειτουργεί στην Ελλάδα και θα επενδύσει εντός της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα:

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 249 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. ευρώ).
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις, που απασχολούν τουλάχιστον 3.000 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
 • Επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Midcaps), δηλαδή επιχειρήσεις που δεν θεωρούνται Μικρομεσαίες και απασχολούν έως 3.000 άτομα προσωπικό, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Μορφές χρηματοδότησης

 1. Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων. Για αναβάθμιση/ανακαίνισή εξοπλισμού, επενδύσεις για αγορά/ανακαίνιση/ κατασκευή επαγγελματικής στέγης, δαπάνες για έρευνα, δημιουργία και επέκταση δικτύων διανομής.
 2. Μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση Κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα (πρώτες ύλες ,διαχείριση απαιτήσεων κλπ.)
 3. Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών όπως ανατιμήσεις πρώτων υλών αύξηση ενεργειακού κόστους κ.α.

Διάρκεια χρηματοδότησης

Για δάνεια έως 120 μήνες ενώ για αλληλόχρεους λογαριασμούς έως 36 μήνες με δυνατότητα μετατροπής σε δάνειο για άλλα 3 έτη.

Τρόπος εξυπηρέτησης: μηνιαίες/ τριμηνίες/ εξαμηνίες Τοκοχρεολυτικές ή Χρεολυτικές (ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις ανάλογα με τις ανάγκες τις εκάστοτε επιχείρησης.

Περίοδος χάριτος: έως 12 μήνες (καταβολή τόκων)

Επιτόκιο: ελκυστικό επιτόκιο με μειωμένο περιθώριο λόγω της παρεχόμενης εγγύησης από την EIF, που δύναται να περιοριστεί σε ακόμη πιο ανταγωνιστικά επίπεδα με την παροχή τυχόν πρόσθετων εξασφαλίσεων από την πλευρά της επιχείρησης.

Πρόωρη εξόφληση: ολική η μερική άνευ ποινής.

Σκοπός χρηματοδότησης

 • Αγορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών
 • Πρόσβαση σε αγορές εξωτερικού με μεγάλο όγκο παραγγελιών
 • Εξομάλυνση εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργίας stock αποθεμάτων
 • Αντιμετώπιση εποχικότητας( πχ τουρισμός) και κάλυψη λειτουργικών δαπανών
 • Οργάνωση ιστοσελίδας και προσέλκυση πελατών
 • Διαχείριση παγιωμένων απαιτήσεων και κάλυψη λειτουργικών αναγκών λόγω ανατιμήσεων προϊόντων
 • Δαπάνες δημιουργίας και προβολής νέων προϊόντων
 • Διείσδυση σε νέες αγορές (γεωγραφική και νέο πελατολόγιο
 • Αγορά συγχρόνου εξοπλισμού, υψηλής τεχνολογίας για την ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Αγορά ,ανακαίνιση/κατασκευή επαγγελματικής στέγης και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών
 • Επέκταση σε νέες εγκαταστάσεις
 • Εκσυγχρονισμός στόλου οχημάτων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Δαπάνες για ερευνά και ανάπτυξη καθώς και επένδυση σε νέες μεθόδους διαχείρισης αποθεμάτων (software-licenses)
 • Επένδυση στην ψηφιακή εικόνα της επιχείρησης
 • Δημιουργία η ανάληψη δικτυών διανομής
 • Κατάθεση η απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Διάρκεια προγράμματος

Το Πρόγραμμα διατίθεται έως την

30.6.2022 για χρηματοδοτήσεις που θα ενταχθούν κατ’ αναλογία του τμήματος 3.1 και 3.2 του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης COVID 19 και  

31.12.2022 για χρηματοδοτήσεις που θα ενταχθούν καθεστώς ενίσχυσης De Minimis.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδυτικά σχέδια

Αξιολογήστε τους επιχειρηματικούς σας στόχους και μάθετε πως μπορείτε να τους εντάξετε στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων με μία ευνοϊκή χρηματοδότηση.

Η MDC Stiakakis μπορεί να σας υποστηρίξει σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας, από την σύνταξη και την κατάθεση της πρότασης μέχρι και την υλοποίησή της.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: info@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985