Εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021, το Εταιρικό Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος παρουσίασε το νέο πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2021-2027», ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, κ. Γιώργος Ζερβός και η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κ. Νίκη Δανδόλου.

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που κατατέθηκε και εγκρίθηκε πρώτο σε σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κατανέμει συνολικούς πόρους 26,2 δις ευρώ (εκ των οποίων 20,9 δις ευρώ είναι η κοινοτική συνδρομή και 5,3 δις ευρώ η εθνική συνεισφορά) για τους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής:

  • Τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό.
  • Την ενεργειακή μετάβαση και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις.
  • Τις υποδομές μεταφορών, το ανθρώπινο δυναμικό και τις χωρικές επενδύσεις.

Στο τρέχον ΕΣΠΑ επιτεύχθηκε η απορρόφησή πόρων της χώρας σε τόσο μεγάλο βαθμό που πλέον βρίσκεται δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να υπολογίζουμε τους πόρους του REACT E.U.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που έχει λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, πράγμα που θα της επιτρέψει να είναι η πρώτη χώρα που θα απορροφήσει πόρους από το νέο ΕΣΠΑ μέσα στο τρέχον έτος.

Η έγκριση του νέου Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής ενός φιλόδοξου σχεδίου για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας με άξονα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής. Το νέο ΕΣΠΑ θέτει στόχους για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και την στήριξη της κοινωνικής συνοχής και ιεραρχεί προτεραιότητες στους τομείς της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της καθαρής ενέργειας, της ανάπτυξης των διασυνδεδεμένων μεταφορών, της διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, προχωρούμε στην ουσιαστική ενίσχυση των δικαιούχων ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση των έργων.

Δείτε εδώ τι θα περιλαμβάνει το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: grants@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343