Κεφάλαια κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Κεφάλαια κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Την Τρίτη 28/04/2020, άνοιξε η πλατφόρμα, στο www.ependyseis.gr/mis, για το νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΠΙΧ II.

Προϋποθέσεις

  1. Να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, χωρίς αυτός να είναι απαραίτητα ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  2. Οφείλει να διατηρήσει για 2 έτη τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
  3. Κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.
  4. Να πληρεί τις προύποθέσεις του κανονισμού De Minimis.

Ύψος Δανείου

 Το ύψος κάθε δανείου μπορεί να ανέρχεται σε:

  1. Έως 50% του κύκλου εργασιών 2019 της επιχείρησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.
  2. Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Διάρκεια Δανείου και περίοδος Χάριτος

 Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες με δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο καθορίζεται από την Τράπεζα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, θα παραμένει σταθερό, θα επιδοτείται κατά 100% για την πρώτη  2 έτη. Μετα την λήξη της 2ετίας οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.

Διαδικασία υποβολής

Για την υποβολή αιτήματος, οι επιχειρήσεις, πρώτα επιλέγουν το  www.ependyseis.gr και την τράπεζα της προτίμησης τους. Ακολούθως υποβάλλουν το αίτημα τους στην τράπεζα αυτή.

Λόγω μεγάλης ζήτησης από τις επιχειρήσεις, η πλατφόρμα έχει κλείσει προσωρινά. Από 20 Μαΐου ξεκινάνε ξανά οι νέες αιτήσεις.

Έλεγχος καταβολής  

Ο έλεγχος του αριθμού των εργαζομένων θα πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων του ΕΡΓΑΝΗ,  στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021 και 2022.

Καταληκτική ημερομηνία - εκταμίευση δανείου

Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των δανειακών συμβάσεων έως το χρονικό διάστημα της εξάντλησης των πόρων της Δράσης.

Συγκεκριμένα, οι συνεργαζόμενες Τράπεζες θα αντλούν κεφάλαια εφ’ εξής, βάσει σειράς προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους, χωρίς ανώτατο όριο προσφερόμενων κεφαλαίων ανά Τράπεζα και έως της ως άνω εξάντλησης.

Το ποσό του δανείου εκταμιεύεται – εφ’ άπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις – στον Λογαριασμό της επιχείρησης.

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει όλη την διαδικασία της υποβολής φακέλου αλλά και την διαπραγμάτευση με την εκάστοτε τράπεζα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε τη διαδικασία:

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: info@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343

Καλοσήρθατε στον ιστότοπό μας!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Επιλέξτε το κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοηθήστε μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Εναλλακτικά επιλέξτε όποια επιθυμείτε και πατήστε «Αποδοχή Επιλεγμένων».

Καλοσήρθατε στον ιστότοπό μας!