Ενισχύσεις Covid-19: Υποχρεώσεις διατήρησης προσωπικού

Ενισχύσεις Covid-19: Υποχρεώσεις διατήρησης προσωπικού

Από τον Μάρτιο του 2020, ξεκίνησαν μια σειρά μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας, με αποδέκτες εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές επιχειρήσεις εντάχθηκαν σε μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας τους, ενώ ταυτόχρονα για την βοήθεια αυτή που έλαβαν, όφειλαν να τηρήσουν μια σειρά από δεσμεύσεις. Η σημαντικότερη από τις δεσμεύσεις είναι η διατήρηση του προσωπικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε προγράμματος ενίσχυσης. Στον παρακάτω πίνακα, απεικονίζονται αναλυτικά τα μέτρα που υλοποιήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020, καθώς και οι υποχρεώσεις διατήρησης προσωπικού που απορρέουν από αυτά.

Για τα προγράμματα Επιστρεπτέων Προκαταβολών 1 έως 7, η διατήρηση προσωπικού αποτελεί την βασικότερη ρήτρα για επιστροφή μειωμένου κατά 30% (έως 50%) του ποσού της χορήγησης, ενώ για το πρόγραμμα «Επιδότηση Τόκων Ά Κύκλος» και το πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ ΙΙ-Υποπρόγραμμα 3», η μείωση προσωπικού αποτελεί λόγο παύσης της χρηματοδότησης.

Ενίσχυση Διατήρηση προσωπικού έως Συγκρινόμενη ημ/νία Σημειώσεις
ΤΕΠΙΧ ΙΙ 2 ετη από την εκταμίευση  19/3/2020 Δέσμευση αριθμού προσωπικού ανεξαρτήτως αιτίας αποχώρησης. Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19/3/2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη, θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.
Εγγυοδοτικό πρόγραμμα - - Δεν υπαρχει ρήτρα διατήρησης προσωπικού
Επιστρεπτέα 1 31/10/2020 31/3/2020

Εξαιρούνται: οικειοθελείς αποχωρήσεις, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή λύσεις λόγω συνταξιοδότησης ή αιτία θανάτου

Επιστρεπτέα 2 31/10/2020 1/6/2020

Εξαιρούνται: οικειοθελείς αποχωρήσεις, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή λύσεις λόγω συνταξιοδότησης ή αιτία θανάτου

Επιστρεπτέα 3 31/12/2020

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Εξαιρούνται: οικειοθελείς αποχωρήσεις, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή λύσεις λόγω συνταξιοδότησης ή αιτία θανάτου

Επιστρεπτέα 4 31/3/2021 Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Εξαιρούνται: οικειοθελείς αποχωρήσεις, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή λύσεις λόγω συνταξιοδότησης ή αιτία θανάτου

Επιστρεπτέα 5 30/6/2021 Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Εξαιρούνται: οικειοθελείς αποχωρήσεις, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή λύσεις λόγω συνταξιοδότησης ή αιτία θανάτου

Επιστρεπτέα 6 31/3/2021 Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 (σ.σ. διορθώθηκε με ορθή επανεκτύπωση του ΦΕΚ) έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Εξαιρούνται: οικειοθελείς αποχωρήσεις, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή λύσεις λόγω συνταξιοδότησης ή αιτία θανάτου

Επιστρεπτέα 7 31/5/2021 Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαρτίου 2021 έως την 31η Μαίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2021.

Εξαιρούνται: οικειοθελείς αποχωρήσεις, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή λύσεις λόγω συνταξιοδότησης ή αιτία θανάτου

Επιδότηση Τόκων - Α κύκλος 31/12/2020 19/3/2020

Δέσμευση αριθμού προσωπικού ανεξαρτήτως αιτίας αποχώρησης. Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19/3/2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: info@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343

Καλοσήρθατε στον ιστότοπό μας!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Επιλέξτε το κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοηθήστε μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Εναλλακτικά επιλέξτε όποια επιθυμείτε και πατήστε «Αποδοχή Επιλεγμένων».

Καλοσήρθατε στον ιστότοπό μας!