Ένας πίνακας με όλα τα μέτρα μέχρι και σήμερα (31/03/20)

Ένας πίνακας με όλα τα μέτρα μέχρι και σήμερα (31/03/20)
Κλειστές Επιχειρήσεις (Βασει ΚΑΔ)
  Ημερομηνίες Νέες Ημερομηνίες
Φορολογικές & Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις
Αναστολή πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων  (ΦΠΑ, ΦΜΥ ,ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ) σε επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού. Που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και 30/04/2020 Παρατείνονται έως 31/08/2020
Η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ κατά τις 11/03/2020  (ΦΠΑ, βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ και δόσεις ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών) σε επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού. Κατά τις 11/03/2020 Παρατείνονται έως 31/08/2020 κατά την  καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος αναστολής
Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 €.    
Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) υποχρεωσεις ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020  εφόσον καταβληθούν  στην προβλεπόμενη ημερομηνία ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων.    
Παράταση  καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020  οι οποίες θα καταβληθούν τέλος Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα, για επιχειρήσεις που διακόπτουν  υποχρεωτικά την δραστηριότητάς τους, με υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας. Απαιτητές έως 31/03/2020 και 30/04/2020 Δύναται να καταβληθούν 30/09/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα
Παράτηση  η προθεσμία  καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ,απαιτητών εωσ 31/03/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων  μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.   Παρατείνεται κατά 3 μήνες
Εργαζόμενοι
Επίδομα 800 €.   Υποβολή στο supportemployees.yeka.gr από 01/04-10/04/2020 βάσει τελικού ψηφίου ΑΦΜ
Μείωση ΦΠΑ σε αντισηπτικά, μάσκες, σαπούνια, από 23% σε 6%.    
Προπληρωμένες κάρτες για αγορά προϊόντων από super market αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων.    
Αναστολή δόσεων δανείων για 3 μήνες.    
Κάλυψη των ασφαλιστικών κρατήσεων από το κράτος    
Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 €.    
Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και  εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση.    
Αναστολή πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου για 4 μήνες για εργαζόμενους που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή.    
Καταβολή του 60% του μισθώματος του ακινήτου  που ενοικιάζουν και αφορά στην 1η κατοικία.   Υποβολή στο supportemployees.yeka.gr από 01/04-10/04/2020 βάσει τελικού ψηφίου ΑΦΜ
Ρευστότητα - Τραπεζικός Δανεισμός
Διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, συνολικού ύψους 1δις €.   Αναμένεται νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Διάθεση 1,8 δισ. μέσα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο.    
Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων έως τον Σεπτέμβριο για συνεπείς επιχειρήσεις.    
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων και Ευρωπαϊκών κεφαλαίων: α) Υλοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεννόηση με την ΕΕ για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ έως 3 δις. β) Χορήγηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕ) για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δις. γ) Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕτΕ για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκ δ) Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκ για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια.    
Αναστολή επιταγών κατά 75 ημέρες.   Αναμένεται νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα στον Τειρεσία.
Λοιπά
Καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.   Υποβολή στο Εργάνη έως 31/03/2020
Εξωδικαστικός Μηχανισμός
Προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων προς τα δικαστήρια για την παράταση της αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017). Για το εν λόγω πλαίσιο έχει επισημανθεί η χορήγηση παρατάσεων στο σύνολο των διαδικασιών.   Αναστολή από 16 έως 27 Μαρτίου 2020
Προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων προς τα δικαστήρια για τη χορήγηση δικαστικής ρύθμισης στο πλαίσιο της προστασίας της κύριας κατοικίας (Ν. 4605/2019).   Αναστολή από 16 έως 27 Μαρτίου 2020
Διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμοί.   Αναστολή από 16 έως 27 Μαρτίου 2020

Επιχορηγούμενα Προγράμματα

Αναστέλλονται οι δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.   Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

 

Πληττόμενες Επιχειρήσεις (Βασει ΚΑΔ)
  Ημερομηνίες Νέες Ημερομηνίες
Φορολογικές & Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις
Αναστολή πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ ,ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ) σε επιχειρήσεις  που πλήττονται και  διακόπτουν τη δραστηριότητά τους βαση των κυρίων και δευτερεύουσων  δραστηριοτήτων  λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού. Που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και 30/04/2020 Παρατείνονται έως 31/08/2020
Η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και απο χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ κατά τις 11/03/2020  (ΦΠΑ, βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ και δόσεις ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών) σε επιχειρήσεις που πλήττονται και  διακόπτουν τη δραστηριότητά τους βαση των κυρίων και δευτερεύουσων  δραστηριοτήτων  λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού. Κατά τις 11/03/2020 Παρατείνονται έως 31/08/2020 κατά την  καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος αναστολής
Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 €.    
Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση.    
Παράταση  καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020  οι οποίες θα καταβληθούν τέλος Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα, για επιχειρήσεις που διακόπτουν  υποχρεωτικά την δραστηριότητάς τους, με υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας. Απαιτητές έως 31/03/2020 και 30/04/2020 Δύναται να καταβληθούν 30/09/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα
Παράτηση  η προθεσμία  καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ,απαιτητών εωσ 31/03/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων  μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.   Παρατείνεται κατά 3 μήνες
Εργαζόμενοι
Επίδομα 800 €.   Υποβολή στο supportemployees.yeka.gr από 01/04-10/04/2020 βάσει τελικού ψηφίου ΑΦΜ
Μείωση ΦΠΑ σε αντισηπτικά, μάσκες, σαπούνια, από 23% σε 6%.    
Προπληρωμένες κάρτες για αγορά προϊόντων από super market αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων.    
Αναστολή δόσεων δανείων για 3 μήνες για όσους δικαιούνται το επίδομα των 800 €.    
Κάλυψη των ασφαλιστικών κρατήσεων από το κράτος για όσους δικαιούνται το επίδομα των 800 €.    
Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 €.    
Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και  εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση.    
Αναστολή πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου για 4 μήνες για εργαζόμενους που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους λόγω αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων που πλήττονται  διακόπτουν τη δραστηριότητά τους βαση των κυρίων και δευτερεύουσων ΚΑΔ δραστηριότητας.    
Σε επίπεδο εργασιακής ευελιξία δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής εργασίας των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους, ενώ υπάρχει και ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει    
Ρευστότητα - Τραπεζικός Δανεισμός
Διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, συνολικού ύψους 1δις €.   Αναμένεται νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Διάθεση 1,8 δισ. μέσα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο.    
Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων έως τον Σεπτέμβριο για συνεπείς επιχειρήσεις.    
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων και Ευρωπαϊκών κεφαλαίων: α) Υλοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεννόηση με την ΕΕ για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ έως 3 δις. β) Χορήγηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕ) για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δις. γ) Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕτΕ για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκ δ) Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκ για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια.    
Αναστολή επιταγών κατά 75 ημέρες.   Αναμένεται νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα στον Τειρεσία.
Εξωδικαστικός Μηχανισμός
Προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων προς τα δικαστήρια για την παράταση της αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017). Για το εν λόγω πλαίσιο έχει επισημανθεί η χορήγηση παρατάσεων στο σύνολο των διαδικασιών.   Αναστολή από 16 έως 27 Μαρτίου 2020
Προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων προς τα δικαστήρια για τη χορήγηση δικαστικής ρύθμισης στο πλαίσιο της προστασίας της κύριας κατοικίας (Ν. 4605/2019).   Αναστολή από 16 έως 27 Μαρτίου 2020
Διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμοί.   Αναστολή από 16 έως 27 Μαρτίου 2020
Επιχορηγούμενα Προγράμματα
Αναστέλλονται οι δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.   Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Δείτε εδώ όλους τους ΚΑΔ που πλήττονται.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: info@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343

Καλοσήρθατε στον ιστότοπό μας!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Επιλέξτε το κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοηθήστε μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Εναλλακτικά επιλέξτε όποια επιθυμείτε και πατήστε «Αποδοχή Επιλεγμένων».

Καλοσήρθατε στον ιστότοπό μας!