Παραγωγικές επενδύσεις πράσινης οικονομίας Produce e-Green. Έως 70% επιχορήγηση

Παραγωγικές επενδύσεις πράσινης οικονομίας Produce e-Green. Έως 70% επιχορήγηση

Ημερομηνίες Προγράμματος

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 30/05/2023

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 15/02/2024

Σκοπός

Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας -Produc-E Green», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δράση στοχεύει στην τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις είναι για την κατασκευή ή και αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή και επέκταση – εκσυγχρονισμού υφισταμένων, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων, για την προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής, για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, για την προμήθεια λογισμικών, κ.ά.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι νέες ή υφιστάμενες εταιρίες, κάθε νομικής μορφής (ΟΕ/ΕΕ/ ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ) και μεγέθους, που ασκούν ή θα ασκήσουν παραγωγική δραστηριότητα διαθέτοντας ως κύρια δραστηριότητα για την παραγωγή:

  • ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή και τη συναρμολόγηση μερών τους
  • φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών ή και ανακύκλωσης αυτών
  • ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (δικύκλων, τρικύκλων, ποδηλάτων)
  • φωτοβολταϊκών panel
  • μερών ανεμογεννητριών
  • αντλιών θερμότητας κ.λπ.

Όρια προϋπολογισμου

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός
Πολύ μικρές-Μικρές 300.000 ευρώ
Μεσαίες 500.000 ευρώ
Μεγάλες 1.000.000 ευρώ

Ένταση ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενίσχυσης για αυτή την κατηγορία εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια / Περιφερειακή Ενότητα) εγκατάστασης της επένδυσης, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/πολύ μικρή/μικρή/μεσαία/ μεγάλη) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης.

Για την περιφέρεια της Κρήτης τα ανώτατα ποσοστά φθάνουν το 70%.

Περιφέρειες Περιφερειακή ενότητα Ποσοστά Ενίσχυσης
Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ   50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   60% 70% 75%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ   50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δυτικού τομέα Αθηνών 15% 25% 35%
Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων 25% 35% 45%
Βορείου, Νοτίου και Κεντρικού τομέα Αθηνών - 10% 20%

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.