Οι 25 αλλαγές στην φορολογία που ενεργοποιούνται εντός του 2024

Οι 25 αλλαγές στην φορολογία που ενεργοποιούνται εντός του 2024

Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα το 2024, με επιπτώσεις στη φορολογία των επαγγελματιών και των ατόμων με εισοδήματα από βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις για άτομα με παιδιά και για ιδιοκτήτες ακινήτων με ασφάλεια κατά φυσικών καταστροφών, διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και νέες μεθόδους διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων.

1. Ανατίμηση του αφορολογήτου ορίου κατά 1.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με παιδιά: Το όριο του εισοδήματος που δεν φορολογείται για εργαζόμενο, συνταξιούχο ή επαγγελματία αγρότη με ένα παιδί αυξάνεται από τα 9.000 στα 10.000 ευρώ, ενώ για εργαζόμενο, συνταξιούχο ή αγρότη με δύο παιδιά αυξάνεται από τα 10.000 στα 11.000 ευρώ και ούτω καθεξής.

2. Νέο σύστημα φορολόγησης επαγγελματιών: Τα φορολογούμενα εισοδήματα 735.320 αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων δεν πρέπει να είναι κάτω από 10.920 ευρώ. Εισοδήματα από συντάξεις, μισθωτή εργασία και αγροτική επιχειρηματικότητα συμπεριλαμβάνονται στην ελάχιστη απαίτηση εισοδήματος. Οι επαγγελματίες διατηρούν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν το τεκμήριο, υπό την προϋπόθεση να ζητήσουν έλεγχο για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό τους. Το καθαρό ελάχιστο εισόδημα ορίζεται σε 50.000 ευρώ ως ανώτατο όριο. Η τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για:

 • Άτομα με αναπηρία 67-79%,
 • Μονογονείς με ανήλικα παιδιά,
 • Πολύτεκνοι,
 • Γονείς με εξαρτώμενα παιδιά με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%,
 • Επαγγελματίες με δραστηριότητα και κύρια κατοικία σε περιοχές με πληθυσμό μέχρι 500 ή σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους,
 • Επαγγελματίες με μέχρι 25% μερίδιο σε ταξί.

Πλήρης απαλλαγή από το τεκμήριο για:

 • Άτομα με αναπηρία 80% και πάνω,
 • Αγρότες,
 • Επαγγελματίες που αμείβονται με μπλοκάκι μέχρι 3 εργοδότες,
 • Ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με μέχρι 2 εταιρείες που μοιάζουν με το καθεστώς των εργαζομένων με μπλοκάκι,
 • Καφενεία σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους και νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους.

Για νέους επαγγελματίες με νεοσύστατη δραστηριότητα:

 • 100% απαλλαγή για τα πρώτα 3 χρόνια,
 • 67% μείωση για τον 4ο χρόνο,
 • 33% μείωση για τον 5ο χρόνο.

3. Μείωση του τέλους επιτηδεύματος: Από το 2024, το τέλος επιτηδεύματος για όλους τους επαγγελματίες θα μειωθεί κατά 50%. Θα ανέρχεται στα 325 ευρώ από 650 ευρώ. Για κάθε υποκατάστημα, το τέλος θα είναι 300 ευρώ από 600 ευρώ.

4. Κατάργηση των μετρητών στις συναλλαγές ακινήτων: Όλες οι πληρωμές για αγοραπωλησίες ακινήτων πρέπει να γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών μέσων πληρωμής. Οποιοδήποτε συμβόλαιο περιλαμβάνει προκαταβολή, μερική ή πλήρη εξόφληση σε μετρητά θα θεωρείται άκυρο και η μεταγραφή του θα απαγορεύεται. Παραβάτες θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 10% του τιμήματος που καταβλήθηκε σε μετρητά, τουλάχιστον 10.000 ευρώ και μέχρι 500.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

5. Αύξηση προστίμου για συναλλαγές με μετρητά: Το πρόστιμο για αγορές αξίας πάνω από 500 ευρώ με μετρητά, το οποίο σήμερα είναι 100 ευρώ, θα αυξηθεί στο διπλάσιο της αξίας της απόδειξης.

6. Τέλος παρεπιδημούντων σε βραχυχρόνιες μισθώσεις: Το τέλος παρεπιδημούντων που ισούται με 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, προβλέπεται πλέον και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αυτό το τέλος θα συλλέγεται υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας από όλους τους ενεργούς στον συγκεκριμένο τομέα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων που διαθέτουν.

7. Φορολογικές υποχρεώσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις: Άτομα που κατέχουν τρία ή περισσότερα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να εγγραφούν ως επιχειρηματίες. Θα υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ 13% επί των ακαθάριστων εσόδων από όλα τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται με αυτόν τον τρόπο.

8. Εισαγωγή τέλους ανθεκτικότητας: Το υφιστάμενο τέλος διαμονής θα αντικατασταθεί από το νέο «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», το οποίο θα επιβάλλεται με ρυθμό 1,5 ευρώ την ημέρα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αυτό το τέλος θα ισχύει για όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ανεξαρτήτως αριθμού ακινήτων.

9. Πρόστιμα για βραχυχρόνιες μισθώσεις: Τα πρόστιμα για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, τα οποία μέχρι σήμερα είναι σταθερά, θα καθορίζονται πλέον στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων του προηγούμενου φορολογικού έτους, με ελάχιστο όριο τα 5.000 ευρώ.

10. Νέος ορισμός για την βραχυχρόνια μίσθωση: Ορίζεται ένα όριο 60 ημερών για τη διάρκεια ενοικίασης για να θεωρηθεί βραχυπρόθεσμη. «Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων».

Εάν σε μια πολυκατοικία ή σε ένα συγκρότημα κατοικιών όλα τα διαμερίσματα είναι διαθέσιμα για βραχυχρόνια μίσθωση, αυτό θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και θα απαιτείται αντίστοιχη άδεια.

11. Νέες τεχνολογίες για ελέγχους και διασταυρώσεις: Από το 2024, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερα από τα έσοδα που έχουν καταγραφεί στην πλατφόρμα myData, και οι εκπιπτόμενες δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτές που έχουν καταγραφεί στην ίδια πλατφόρμα. Όσοι δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση καταχώρησης των δεδομένων τους στην myData θα αντιμετωπίζουν σοβαρά πρόστιμα, τα οποία θα φτάνουν το 10% της καθαρής αξίας κάθε μη καταγεγραμμένου στοιχείου, με μέγιστο όριο 250 ευρώ την ημέρα ανά φορολογικό έτος. Επιπλέον, οι δαπάνες μιας επιχείρησης που δεν έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα myData δεν θα είναι εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα, και για τους επαναλαμβανόμενους παραβάτες προβλέπονται αυξημένα πρόστιμα και διαπόμπευση.

12. Κίνητρα για ηλεκτρονική τιμολόγηση: Η ισχύς των κινήτρων για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης επεκτείνεται. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν ταχύτερες επιστροφές φόρων, τριετή παραγραφή φορολογικών υποθέσεων και υπεραποσβέσεις για τεχνολογικό εξοπλισμό για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα οποία διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

13. Φορολογική επιβράβευση για καταγγελίες μέσω της εφαρμογής 'Appodixi': Αλλαγές στη διαδικασία φορολογικών ελέγχων: Οι πολίτες που πραγματοποιούν καταγγελίες μέσω της εφαρμογής 'Appodixi', για περιστατικά έκδοσης αποδείξεων από πλαστές ή παραβιασμένες ταμειακές μηχανές, θα λαμβάνουν ως ανταμοιβή το δέκαπλάσιο του ποσού της συναλλαγής που αφορά η καταγγελία, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ και μέγιστο τα 3.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή της ανταμοιβής είναι, μετά την καταγγελία, να πραγματοποιηθεί έλεγχος και να επιβληθεί πρόστιμο στην επιχείρηση για την παραβίαση των κανόνων ταμειακής διαχείρισης.

14. Φορολογικοί έλεγχοι με τη χρήση καμερών: Οι φορολογικοί έλεγχοι (είτε εντός είτε εκτός των επαγγελματικών χώρων των φορολογουμένων) θα μπορούν να καταγράφονται με τη χρήση καμερών για λόγους διαφάνειας, μετά από ενημέρωση των φορολογουμένων. Το οπτικοακουστικό υλικό θα διατηρείται για διάστημα έξι μηνών και έπειτα θα καταστρέφεται. Επίσης, θα είναι δυνατή η καταγραφή των προγραμματισμένων συναντήσεων των ελεγκτών με τους φορολογούμενους στα γραφεία της ΑΑΔΕ, με το υλικό αυτό να διατηρείται για πέντε χρόνια. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης καμερών κατά τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων.

15. Επέκταση εμμέσων τεχνικών ελέγχου: Προστίθενται οι εξής έμμεσες τεχνικές ελέγχου:

 • Σε περίπτωση δήλωσης ζημιάς για τουλάχιστον τρία συνεχή έτη χωρίς να είναι εμφανής ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.
 • Όταν υπάρχει μεγάλη ασυμφωνία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων.
 • Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλωθέντα στοιχεία διαφέρει από εκείνον που προκύπτει με βάση τα στοιχεία αγορών και πωλήσεων.
 • Όταν η επιχείρηση δεν παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία στη φορολογική αρχή μετά από δύο προσκλήσεις.

16. Μείωση ΕΝΦΙΑ: Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ του 2024 θα είναι μειωμένος κατά 10% για όσους έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους από φυσικές καταστροφές.

17. Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS τον Μάρτιο του 2024

18. Επέκταση POS: Από την αρχή του νέου έτους, οι εκμεταλλευτές ταξί, οι επαγγελματίες στον τομέα των ασφαλειών ζωής, οι πωλητές στις λαϊκές αγορές, οι μεσίτες, οι ασφαλιστικοί πράκτορες στις συναλλαγές ακινήτων και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι θα πρέπει να διαθέτουν συσκευές POS και να δέχονται πληρωμές μέσω καρτών.

19. Πληρωμές μέσω IRIS: Από την 1η  Ιανουαρίου 2024, κάθε ελεύθερος επαγγελματίας οφείλει να συνδέσει τον λογαριασμό του με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS για την αποδοχή πληρωμών από ιδιώτες.

20. Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ: Η μείωση των ΦΠΑ συντελεστών για μεταφορές, τουριστικά πακέτα, γυμναστήρια, σχολές χορού, και εισιτήρια κινηματογράφων και θεάτρων γίνεται μόνιμη. Η μείωση του ΦΠΑ στον καφέ και τα ποτά στην εστίαση, καθώς και τα ταξί κόμιστρα, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, ο ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά (αναψυκτικά, μπίρες χωρίς αλκοόλ, αεριούχα νερά) επανέρχεται στο 24%.

21. Αυξημένη φορολογική έκπτωση για ανακαίνιση ακινήτων: Δαπάνες μέχρι 16.000 ευρώ μπορούν να μειώσουν τον φόρο για ένα διάστημα πέντε ετών. Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών.

22. Οι φόροι συγκέντρωσης κεφαλαίου μειώνονται (από 0,5% σε 0,2%) και οι φόροι χρηματιστηριακών συναλλαγών μειώνονται κατά 50%, στο 1 τοις χιλίοις.

23. Ψηφιακό πελατολόγιο: Ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων θα υποχρεούνται να τηρούν ένα ψηφιακό πελατολόγιο.

24. Οι κυρώσεις για τη νοθεία, το λαθρεμπόριο καυσίμων ή την παρεμπόδιση του ελέγχου αυστηροποιούνται: προβλέπεται η σφράγιση της εγκατάστασης για δύο χρόνια και ορίζεται ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την εγκατάσταση σφραγισμένη δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων για δύο χρόνια από την παράβαση. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις θυγατρικές τους που είναι κατά 100% ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων, η απαγόρευση του προηγούμενου εφαρμόζεται όταν σφραγίζονται τουλάχιστον 5 πρατήρια εντός 6 μηνών.

25. Ορίζονται υποχρεώσεις για τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης («δέουσα επιμέλεια») για την πρόληψη νοθείας και λαθρεμπορίου καυσίμων στα πρατήρια με τα οποία συνεργάζονται. Μεταξύ άλλων, είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν αν τα πρατήρια διαθέτουν σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών, καθώς και τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά. Επίσης, είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν τουλάχιστον έναν έλεγχο ποιότητας καυσίμου ετησίως. Σε περίπτωση παραβάσεων, οι εταιρείες θα διακόπτουν τη συνεργασία, θα αποσύρουν το λογότυπό τους από τα πρατήρια που παραβαίνουν τους κανονισμούς και θα ενημερώνουν την ΑΑΔΕ.


Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.