ΕΣΠΑ: Όλες οι νέες δράσεις που αναμένονται μέχρι τέλος του έτους

ΕΣΠΑ: Όλες οι νέες δράσεις που αναμένονται μέχρι τέλος του έτους

Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» δημοσίευσε το χρονοδιάγραμμα των προτάσεων που απευθύνονται τόσο σε οργανισμούς όσο και σε επιχειρήσεις και αναμένονται να ανοίξουν μέχρι το τέλος του έτους.

Αναλυτικά οι δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν σύμφωνα με τον δημοσιευμένο προγραμματισμό και απευθύνονται σε επιχειρήσεις είναι οι εξής:

Ερευνώ-Καινοτομώ

 • Στόχος: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών
 • Δυνητικοί Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς
 • Συνολικός προϋπολογισμός: €300 εκατ.
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Παρέμβαση Ι, ΙΙΙ (για επιχειρήσεις), β' τρίμηνο 2023 - Παρέμβαση IΙ (για συνεργασίες επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς), β' τρίμηνο 2023 - Παρέμβαση ΙV (σφραγίδα αριστείας), β' τρίμηνο 2023

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 • Στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων
 • Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Συνολικός προϋπολογισμός: €200 εκατ.
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Γ' τρίμηνο 2023

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • Στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων
 • Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Συνολικός προϋπολογισμός: €150 εκατ.
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Γ' τρίμηνο 2023

Στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

 • Στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων
 • Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Συνολικός προϋπολογισμός: €100 εκατ.
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Β' τρίμηνο 2023

Ανάπτυξη Καινοτομιών στον Τομέα Μπαταριών Λιθίου για τον Κλάδο Αποθήκευσης Ενέργειας

 • Στόχος: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών
 • Δυνητικοί Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις
 • Συνολικός προϋπολογισμός: €49,9 εκατ.
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Β' τρίμηνο 2023

Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας - ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs - EDIHS) που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

 • Στόχος: Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές
 • Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Συνολικός προϋπολογισμός: €10,36 εκατ.
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Β' τρίμηνο 2023

Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας - ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs - EDIHS) που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

 • Στόχος: Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές
 • Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Συνολικός προϋπολογισμός: €13,11 εκατ.
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Β' τρίμηνο 2023

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.