Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα
Συμπληρώστε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος

Ημερομηνίες προγράμματος

Ημερομηνία έναρξης: 12/02/2024

Ημερομηνία λήξης: 15/05/2024

Ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εξής κλάδους: εμπόριο και άλλες υπηρεσίες και τουρισμός.

Στη δράση ισχύει ο κανονισμός de minimis.

Προϋπολογισμός & Ενίσχυση

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 176,75 εκατ. Ευρώ και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ-Επιχειρώντας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  «Ελλάδα 2.0».

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται εως και 65% αναλόγως το είδος της παρέμβασης και του μεγέθους της επιχείρησης.

Ενώ για τον προυπολογισμό ισχύουν τα εξής:

 1. Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού.
 2. Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις, που:

 1. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 3. Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού (Ξενοδοχεία έως 200 κλίνες)
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ι.Κ.Ε., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και Ιδρύματα και Οργανισμοί Κοινωφελούς Σκοπού Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 5. Έχουν συσταθεί πριν τις 31/12/2020
 6. Έχουν ιδιοκτησία ή μισθωτήριο του ακινήτου έως την Λογιστική απόσβεση της επένδυσης.

Για κάθε αίτηση που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος καθορίζεται ως εξής:

 1. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%
 2. μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%
 3. αναβάθμιση ενεργειακής κατηγορίας, βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές τάξεις, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση, όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση).

Να σημειωθεί ότι πρέπει πριν υποβληθεί το αίτημα να έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου και συγκεκριμένα:

- Για επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια επαρκεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

- Για επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης εκτός από μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια χρειάζεται υποχρεωτικά Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου

Επιλέξιμες Δαπάνες

i) Δαπάνες Εξοπλισμού:

 • ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
 • ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
 • εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,
 • εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,
 • εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
 • αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)

ii) Δαπάνες Υπηρεσιών (7% με ανώτερο όριο τις 30.000 ευρω)

 • υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική),
 • υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών),
 • ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001,
 • υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης,
 • εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, σχετικές με τους σκοπούς της δράσης

Αξιολόγηση αιτήσεων

Στο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης με σειρά προτεραιότητας (First in-First out).

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.