Αναπτυξιακός Νόμος: Καθεστώς «Μηχανολογικός εξοπλισμός»

Αναπτυξιακός Νόμος: Καθεστώς «Μηχανολογικός εξοπλισμός»

Ανοιχτό πρόγραμμα έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Σκοπός του καθεστώτος, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι

Ως Δικαιούχοι των Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Αναπτυξιακού Νόμου καλούνται οι επιχειρήσεις που έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση,
 • Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε),
 • Συνεταιρισμός,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205),
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),
 • Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ),
 • Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α’ 78),
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησης του στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές εφόσον:
  • Δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού
  • Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών
  • Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Μεταφορικά μέσα[1]
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της.

Κατεβάστε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ

Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα επιχορηγούμενα προγράμματα πατήστε εδώ.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: grants@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343


[1] Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα. Επιβατικά αυτοκίνητα έως 6 θέσεων δεν είναι επιλέξιμα.