Ο Οικονομικός Διευθυντής (CFO) του μέλλοντος και γιατί χρειάζεστε έναν άμεσα

Ο Οικονομικός Διευθυντής (CFO) του μέλλοντος και γιατί χρειάζεστε έναν άμεσα

Δεν είναι τυχαίο που ο ρόλος του CFO έχει καθιερωθεί για περισσότερο από μία 50ετία στον χώρο των επιχειρήσεων. Είναι ο ρόλος που καλείται να προσθέσει αξία με την δημιουργία στρατηγικής στην διαχείριση των οικονομικών πόρων μίας οντότητας.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία (νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικά μοντέλα, πρόσβαση στην πληροφορία, διεθνείς κρίσεις κ.α.) έχουν πλέον προσθέσει αυξανόμενη πίεση στον συγκεκριμένο ρόλο, ο οποίος καλείται να επαναπροσδιορίσει την προστιθέμενη αξία του και επομένως το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για αυτή τη θέση.

Αναζητώντας τον CFO του μέλλοντος

Η σημαντικότητα και το εύρος του ρόλου του CFO συνεχίζει να αυξάνεται, κάνοντας το μέλλον του να μοιάζει πολύ διαφορετικό από την μέχρι τώρα πορεία του. Ο CFO (του μέλλοντος) για να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που έρχονται θα χρειαστεί ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως:

 • Ευρεία επιχειρηματική γνώση
 • Εμπειρία σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Στρατηγική νοοτροπία
 • Γνώσεις αξιοποίησης μεγάλου όγκου & εύρους δεδομένων
 • Ισχυρές δεξιότητες διαπραγματεύσεων

Στην πραγματικότητα όμως ο ρόλος του CFO έχει ήδη αλλάξει. Από την αναφορά αποτελεσμάτων και το κλείσιμο των βιβλίων έχει μετατοπιστεί σε μία βασική επιχειρηματική θέση που αλληλοεπιδρά με όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες σε πρακτικό επίπεδο. Πρόκειται δηλαδή για ένα στέλεχος «κλειδί» που εργάζεται με όλα τα τμήματα, σε στρατηγικό επίπεδο, βάζοντας τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε ένα περιβάλλον που ολοένα και περισσότερο βασίζεται σε έναν τεράστιο όγκο συνεχώς εξελισσόμενων δεδομένων, για την λήψη ορθότερων αποφάσεων. Ο οικονομικός σχεδιασμός και η ανάλυση δεν περιορίζονται πλέον σε στατικά φύλλα Excel που κανένας δεν διαβάζει· είναι εργαλεία που δίνουν στην διοίκηση, τους διευθυντές και τους υπευθύνους τις πληροφορίες που χρειάζονται στην καθημερινή λήψη αποφάσεων, ώστε όλοι να εξυπηρετούν ένα γενικότερο στρατηγικό πλάνο.

Καθήκον του σύγχρονου CFO είναι να εντοπίζει αυτά τα δεδομένα, εντός και εκτός της επιχείρησης, να τα μετατρέπει σε πληροφορίες και να τις δίνει σε πραγματικό χρόνο στους ανθρώπους τη στιγμή που τις χρειάζονται.

Και αυτό γιατί όσο περισσότερο η επιχείρησή σας βασίζεται σε δεδομένα, τόσο πιο πιθανό είναι να προλάβει ευκαιρίες ή προβλήματα και άρα να επιτύχει! Αυτό που χρειάζεστε είναι ένας επαγγελματίας πρόθυμος να αναλύσει τα πάντα χωρίς να φοβάται να σας προκαλέσει. Αν εσείς είστε ο οδηγός της εταιρείας, ο CFO θα πρέπει να είναι το GPS σας.

Επιστρέφοντας λοιπόν στις δεξιότητες του CFO του μέλλοντος (και της ομάδας του) θα λέγαμε ότι απαιτείται συνδυασμός βαθιάς καταόησης των οικονομικών-επιχειρηματικών δεδομένων αλλά και των τεχνικών αποθήκευσης και ανάλυσής. Κανένα από τα δύο μόνο του δεν μπορεί να φέρει το παραπάνω αποτέλεσμα.

Πότε η επιχείρηση σας έχει ανάγκη έναν CFO;

Εάν μπορείτε να ταυτιστείτε με έστω και μία από τις παρακάτω καταστάσεις, τότε θα πρέπει να εξετάσετε άμεσα την απόκτηση ενός σύγχρονου CFO:

 1. Υπάρχουν πωλήσεις αλλά όχι μετρητά.
 2. Η διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης καταναλώνει περισσότερο χρόνο από την ανάπτυξή της.
 3. Η προετοιμασία αναφορών για τη διοίκηση είναι χειροκίνητη και υπερβολικά χρονοβόρα διαδικασία.
 4. Δεν συντάσσεται τακτικός προϋπολογισμός.
 5. Δεν μπορείτε να πετύχετε μία χρηματοδότηση / επιχορήγηση ή δεν γνωρίζετε τον τρόπο.
 6. Πιστεύετε πως είναι αδύνατο να προβλεφθούν οι ταμειακές ροές.
 7. Δεν μπορείτε να απαντήσετε με ακριβές νούμερο στην ερώτηση «Ποιο είναι το καθαρό κέρδος ή ζημιά για κάθε πελάτη/προϊόν/υπηρεσία;».
 8. Αναζητάτε επενδυτή ή επένδυση.

Μήπως η επιχείρησή μου είναι μικρή για έναν CFO;

Η διαχείριση των οικονομικών πόρων και η αναζήτηση νέων είναι ένα «αναγκαίο κακό» για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους. Εάν αυτό δεν αποτελεί μία ξεχωριστή θέση απασχόλησης, τότε αναπόφευκτα οι αρμοδιότητες αυτές περνάνε στις περισσότερες περιπτώσεις είτε στον ίδιο τον διευθυντή/επιχειρηματία είτε σε άλλους εργαζόμενους. Έχουν όμως τα άτομα αυτά τον διαθέσιμο χρόνο που απαιτεί μία τέτοια αρμοδιότητα για να φέρει αποτέλεσμα;

Με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία σε αυτή τη θέση, η διοίκηση έχει τον χρόνο να εστιάσει σε αυτό που είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, το πρωταρχικό της καθήκον, δηλαδή α) στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών και β) στην ανάπτυξη των πωλήσεων. Σε μία αγορά όπου υπάρχει αρκετός «θόρυβος», καμία μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει την πολυτέλεια να αψηφά αυτές τις δύο δραστηριότητες.

Η αξία όμως του CFO δεν βρίσκεται απλά στην κάλυψη μίας θέσης που απελευθερώνει χρόνο. Ο CFO είναι ο επιχειρηματικός σας συνεργάτης, ο οποίος έχει την πολυτέλεια να μην εμπλέκεται διεκπεραιωτικά με καθημερινές διεργασίες ώστε να μπορεί να δει την επιχείρηση σας με ανεξάρτητο μάτι, αλλά και να είναι αρκετά κοντά σε αυτήν ώστε να μπορεί να κατανοήσει τα δεδομένα της για να προτείνει προσωποποιημένες λύσεις.

Υπηρεσία MDC Stiakakis

Με στόχο να ενισχύουμε και να καθοδηγούμε την αλλαγή που απαιτεί το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, σχεδιάσαμε μία καινοτόμα υπηρεσία οικονομικής διεύθυνσης που περικλείει πολλά χρόνια εμπειρίας, αλλά και όλες τις δεξιότητες που πιστεύουμε ότι υποδεικνύει το μέλλον των επιχειρήσεων για αυτή τη θέση.

Απευθύνεται σε:

 • Επιχειρήσεις που θέλουν να χτίσουν σύγχρονες δομές και διαδικασίες.
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να υποστηρίξουν εσωτερικά τη θέση ενός έμπειρου και εξειδικευμένου οικονομικού διευθυντή.
 • Μητρικές εταιρείες ή επενδυτές που θέλουν να έχουν τον έλεγχο ή/και την επίβλεψη των οικονομικών των θυγατρικών εταιρειών.
 • Επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους για να πετύχουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.
 • Όλες τις επιχειρήσεις που αναζητούν έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες σε διάφορα επίπεδα για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην MDC Stiakakis Α.Ε. (Μονής Καρδιωτίσης 49, Ηράκλειο | +30 2810 280985)