Μοντέλο ωριμότητας Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε;

Μοντέλο ωριμότητας Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε;

Τι είναι Επιχειρηματική Ευφυΐα ή Business Intelligence (BI);

«Η ικανότητα κάποιου να αντιλαμβάνεται ή να συνάγει πληροφορίες, και να τις διατηρεί ως γνώση που πρέπει να εφαρμόζεται σε προσαρμοστικές συμπεριφορές εντός ενός περιβάλλοντος»

Ο παραπάνω ορισμός, σε διάφορες παραλλαγές του, αποτελεί τον γενικό ορισμό της ευφυΐας όπως κάποιος θα τον διαβάσει σε ένα λεξικό ή μία εγκυκλοπαίδεια.

Τι σχέση έχει όμως με την Επιχειρηματική Ευφυΐα; Η απάντηση είναι ότι υποδεικνύει ακριβώς αυτήν την ικανότητα, αλλά για μία επιχείρηση.

Η Επιχειρηματική Ευφυΐα θεωρείται από τους περισσότερους ως ένα λογισμικό που αναλύει δεδομένα και παράγει διοικητικές αναφορές. Στην πραγματικότητα όμως αυτή είναι μία πολύ περιορισμένη αντίληψη για το τι είναι η Επιχειρηματική Ευφυΐα και ένας από τους βασικότερους λόγους που πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν εν τέλει να την εφαρμόσουν.

Η απόκτηση τεχνολογίας είναι αναγκαία αλλά από μόνη της δεν είναι ικανή συνθήκη για την ύπαρξη πληροφόρησης. Ένα σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας πρέπει να έχει στην βάση του την εταιρική στρατηγική, τις διαδικασίες και τους ανθρώπους, ενώ στο τέλος έρχονται να εμπλακούν τα δεδομένα και τα λογισμικά που θα τα αναλύσουν.

Τι είναι το BI maturity model;

Η Επιχειρηματική Ευφυΐα δεν είναι μια ικανότητα που είτε την έχει μια επιχείρηση είτε όχι. Δεν είναι δηλαδή ένα on/off χαρακτηριστικό. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πάει από την απουσία πληροφόρησης κατευθείαν στην διενέργεια προβλέψεων. Όπως κάθε χαρακτηριστικό που δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έτσι και εδώ, στο ενδιάμεσο υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί.

Ο ρόλος του μοντέλου ωριμότητας Επιχειρηματικής Ευφυΐας είναι να χαρτογραφήσει αυτό το μονοπάτι, ώστε κάθε επιχείρηση που αντλεί ή θέλει να αντλήσει αξία από τα δεδομένα της να ξέρει σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Αυτό είναι απαραίτητο για να αξιολογεί την πρόοδό της, αλλά και για να διαπιστώσει ποιες μελλοντικές ενέργειες απαιτούνται ώστε να ανέβει βαθμίδα.

Το μοντέλο ωριμότητας της MDC Stiakakis

Το παρακάτω μοντέλο δημιουργήθηκε με βάση την πρακτική μας εμπειρία από επιχειρήσεις που απευθύνθηκαν στην MDC Stiakakis για να δημιουργήσουν αξιόπιστη πληροφόρηση και έχει 5 στάδια. Αυτά τα στάδια δεν είναι απαραιτήτως διακριτά, καθώς είναι πολύ συνηθισμένο μία επιχείρηση σε μετάβαση να διαθέτει χαρακτηριστικά από δύο γειτονικά στάδια.

Στάδιο 1 – Έλλειψη

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου είναι η έλλειψη πληροφόρησης, λόγω έλλειψης δεδομένων. Ακόμα και αν υπάρχουν δεδομένα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν γιατί βρίσκονται στη διάθεση μόνο συγκεκριμένων ατόμων. Οι αποφάσεις εμπεριέχουν μόνο τον παράγοντα της πρότερης εμπειρίας, αυξάνοντας το ρίσκο λανθασμένων κινήσεων ή/και αδράνειας.

Στάδιο 2 – Κατακερματισμός

Τα δεδομένα βρίσκονται διάσπαρτα εντός της εταιρείας χωρίς να έχει γίνει προσπάθεια, ούτε ενοποίησης τους, αλλά ούτε και οργανωμένης συλλογής τους. Χρονοβόρες και κατά περίπτωση προσπάθειες ανάλυσης από μεμονωμένα άτομα, τα οποία συνήθως αφιερώνουν από τον πολύτιμο παραγωγικό τους χρόνο στο Excel (διευθυντές, υπεύθυνοι τμημάτων, πωλητές κλπ).

Στάδιο 3 – Εδραίωση

Βασική δραστηριότητα αυτού του σταδίου είναι η συγκέντρωση δεδομένων και δευτερεύουσα η ανάλυσή τους. Οι πρώτες προσπάθειες αυτοματοποιημένης ανάλυσης έχουν ξεκινήσει και διαπιστώνονται οι ελλείψεις. Η διακυβέρνηση δεδομένων (οργανωτικά και τεχνολογικά) βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, πράγμα που δεν επιτρέπει ακόμα ολιστική πληροφόρηση.

Στάδιο 4 – Ευθυγράμμιση

Σε αυτό το στάδιο η αξία που παρέχει η επιχειρηματική ευφυΐα ευθυγραμμίζεται συνειδητά με την στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης. Υπάρχουν εδραιωμένες διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Η αξιοπιστία, ο όγκος και το είδος των δεδομένων επιτρέπουν την διενέργεια προβλέψεων, όμως μπορεί να μην έχουν ενσωματωθεί ακόμα στην καθημερινές διεργασίες.

Στάδιο 5 – Διαφοροποίηση

Είναι το στάδιο όπου η επιχείρηση αντλεί την μέγιστη αξία από ένα σύστημα πληροφόρησης. Όλοι στην επιχείρηση κατανοούν την αξία των δεδομένων και λειτουργούν έχοντας στη διάθεσή τους πληροφορίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό της περιβάλλον. Τα αποτελέσματα από τα μοντέλα πρόβλεψης έχουν ενσωματωθεί στις καθημερινές διεργασίες παρέχοντας τη δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων.

3 Βήματα για να ανέβει η επιχείρησή σας επίπεδο

Απευθυνθείτε σε έναν σύμβουλο Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Είναι η ιδανική λύση εάν δεν ξέρετε από που να ξεκινήσετε. Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος Επιχειρηματικής Ευφυΐας μπορεί να σας καθοδηγήσει να ταιριάξετε ένα σύστημα πληροφόρησης με τους στόχους της επιχείρησής σας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσει παραμέτρους όπως ο κλάδος που δραστηριοποιήστε, το μέγεθος της επιχείρησης, την εσωτερική της οργάνωση, την τεχνολογία που διαθέτει κ.α. ώστε να ιεραρχήσει τις ενέργειες, χωρίς όμως να προτείνει περιττές.

Δημιουργήστε μία εικονική ομάδα ΒΙ

Ένα σύστημα ΒΙ δεν απαιτεί απαραίτητα πρόσληψη προσωπικού και δημιουργία ενός ξεχωριστού τμήματος για αυτό το σκοπό. Η ιδανική ομάδα ΒΙ αποτελείται από άτομα τα οποία ήδη εργάζονται σε διαφορετικά τμήματα στην επιχείρηση. Κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες και με την κατάλληλη διοικητική υποστήριξη, αυτή η προσέγγιση αποτελεί ένα μεγάλο χαμηλό σε κόστος. Σίγουρα χρειάζονται και οι τεχνολογικές γνώσεις για να εφαρμοστούν οι ενέργειες που θα αποφασιστούν, όμως αυτός θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας εξωτερικός συνεργάτης/σύμβουλος που θα συνεργάζεται και θα κατευθύνει την ομάδα.

Ορίστε βασικές διαδικασίες Διαχείρισης Δεδομένων

Η διαχείριση δεδομένων είναι μία βασική διεργασία για να μπορέσει μία επιχείρηση να ανεβαίνει στάδια στο μοντέλο. Έχει να κάνει με το τι δεδομένα χρειάζονται, κατά πόσο υπάρχουν, και αν είναι καθαρά, ασφαλή και οργανωμένα ώστε να μπορούν να αναλυθούν. Η διαχείριση δεδομένων ξεκινά από τις καθημερινές διεργασίες συλλογής τους, την ευαισθητοποίηση όσων εμπλέκονται με δεδομένα και καταλήγει στις τεχνικές αποθήκευσής. Οι διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων ιδανικά πρέπει να στήνονται από την στιγμή που μια επιχείρηση αποκτά δεδομένα (δηλαδή από την αρχή), καθώς διαφορετικά η επιχείρηση κινδυνεύει να «αχρηστέψει» τα ιστορικά της δεδομένα αν αυτά γίνουν μη αξιοποιήσιμα.

Υπηρεσία MDC Stiakakis

Δεν υπάρχει έλλειψη δεδομένων στην αγορά σήμερα, και η αξιοποίησή τους δεν είναι επιλογή αλλά στρατηγική απόφαση. Στόχος μας δεν είναι η συγκέντρωση δεδομένων, αλλά να προσφέρουμε λύσεις που θα δώσουν περισσότερες γνώσεις στους κατάλληλους ανθρώπους, την κατάλληλη στιγμή. Για αυτό το λόγο σχεδιάσαμε μία καινοτόμα υπηρεσία ιδανική για:

  • Επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους στην λήψη αποφάσεων.
  • Επιχειρήσεις με συστήματα παλιάς τεχνολογίας που δεν δίνουν πληροφόρηση.
  • Επιχειρήσεις που θέλουν να αυτοματοποιήσουν την χρονοβόρα διαδικασία ανάλυσης σε υπολογιστικά φύλλα.
  • Επιχειρήσεις που πρέπει να παρακολουθούν ή και να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με την επίτευξη στόχων.
  • Επιχειρήσεις που θέλουν όλα τα στελέχη τους να έχουν άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση που τα αφορά (πχ υπεύθυνους παραγωγής, πωλητές, προμήθειες κλπ.).
  • Επιχειρήσεις που διαθέτουν πολλά διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα και θέλουν να ενοποιήσουν τα δεδομένα τους σε ενιαία γνώση.
  • Επιχειρήσεις που θέλουν να ενημερώνονται άμεσα για συγκεκριμένες κρίσιμες διεργασίες.
  • Ομίλους εταιρειών που θέλουν να παρακολουθούν τακτικά και αυτόματα ενοποιημένη πληροφόρηση για όλες τις εταιρείες του ομίλου.

Δείτε εδώ μελέτες περιπτώσεων από διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην MDC Stiakakis Α.Ε. (Μονής Καρδιωτίσης 49, Ηράκλειο | +30 2810 280985)