Θέλετε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας; Γιατί ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι το κλειδί

Θέλετε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας; Γιατί ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι το κλειδί

Ο αποτελεσματικός στρατηγικός σχεδιασμός είναι το πιο κρίσιμο συστατικό για τη λειτουργία μίας επιτυχημένης επιχείρησης. Περιλαμβάνει τη διαδικασία καθορισμού της κατεύθυνσης μιας εταιρείας και της λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων της για την επιδίωξη αυτής της κατεύθυνσης.

Η σημασία του έγκειται στο γεγονός ότι απαντά στα δύο πιο κρίσιμα ερωτήματα, που αποτελούν την πεμπτουσία κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας:

 1. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η ύπαρξη της; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να μοιάζει προφανής, όπως για παράδειγμα πουλάει τα Χ προϊόντα ή παρέχει τις Υ υπηρεσίες. Αυτά αποτελούν τους τρόπους υλοποίησης του σκοπού και όχι αυτό καθαυτό τον σκοπό ύπαρξης.
 2. Πως επιτύγχάνει αυτόν τον σκοπό με τον αποτελεσματικότερο τρόπο; Εδώ θα πρέπει να απαντηθεί το τι κάνει η επιχείρηση αλλά και το πως, ώστε να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό.

Τα οφέλη του στρατηγικού σχεδιασμού είναι πολλά και μπορούν να προσδώσουν σημαντική αξία σε μία επιχείρηση. Μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

 • Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων: Διαθέτοντας μια σαφή στρατηγική, μία επιχείρηση μπορεί να λάβει πιο ενημερωμένες και στρατηγικές αποφάσεις που ευθυγραμμίζονται με τους γενικούς στόχους της. Αυτό βοηθά στην εξάλειψη της σύγχυσης και διασφαλίζει ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, ικανότητα ιδιαίτερα σημαντική σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και υπερπληροφόρησης.
 • Αυξημένη αποτελεσματικότητα: Ο στρατηγικός σχεδιασμός επιτρέπει σε μία επιχείρηση να ιεραρχήσει τις εργασίες και να κατανείμει αποτελεσματικά τους πόρους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Εντοπίζοντας βασικούς τομείς εστίασης, μπορούν να εξορθολογιστούν οι δραστηριότητές τους και να εξαλειφθούν τα περιττά βήματα.
 • Ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα: Ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κάνοντας ξεκάθαρη την τοποθέτηση απέναντι στον ανταγωνισμό και επιτρέποντάς της να προβλέψει και να ανταποκριθεί στις αλλαγές και τις τάσεις της αγοράς.
 • Καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων: Χαρακτηριστικό μίας επιχείρησης με στρατηγικό πλάνο είναι η διαρκής στοχοθέτηση ώστε να κάνει πάντα βήματα μπροστά. Αυτή η στοχοθέτηση εξειδικεύεται και εντάσσεται στις καθημερινές αρμοδιότητες των εργαζομένων κάνοντας πιο ξεκάθαρο τον ρόλο τους.
 • Προσδιορισμός μακροπρόθεσμων στόχων: Ο στρατηγικός σχεδιασμός βοηθά τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν πού θέλουν να βρίσκονται στο μέλλον και πώς να φτάσουν εκεί. Αυτό δίνει στους εργαζόμενους μια αίσθηση κατεύθυνσης και σκοπού και βοηθάει την επιχείρηση να παραμείνει εστιασμένη στις προτεραιότητές της.

Ποια είναι όμως η διαδικασία που ακολουθείται; Όσο και αν διαφέρουν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους, η διαδικασία ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού δεν θα πρέπει να παρακάμπτει τα παρακάτω βασικά στάδια:

 1. Καθορισμός οράματος, αποστολής και αξιών οργανισμού: Αυτό το βήμα αποτελεί το θεμέλιο για όλες τις μετέπειτα προσπάθειες, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορείς να καθορίσεις το πως θα πετύχεις κάτι, αν δεν γνωρίζεις τι ακριβώς επιδιώκεις.
 2. Διεξαγωγή ανάλυσης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος: Γίνεται για να διαπιστωθούν και να προβλεφθούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρηση και επιδρούν στον καθορισμό της στρατηγικής της. Για την συγκεκριμένη ανάλυση υπάρχει πληθώρα εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όμως η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει με βάση τον κλάδο που δραστηριοποιείται, την φύση, αλλά και το στάδιο ανάπτυξής της.
 3. Καθορισμός στρατηγικών στόχων: Αυτοί πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί, σχετικοί και χρονικά δεσμευτικοί (SMART: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time bound).
 4. Ανάπτυξη Στρατηγικού σχεδίου: Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το πώς ο οργανισμός θα κατανείμει τους πόρους του και θα εκτελέσει τη στρατηγική του.
 5. Εφαρμογή σχεδίου: Η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου που καθορίστηκε στο προηγούμενο στάδιο.
 6. Παρακολούθηση και επανεξέταση της προόδου: Απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση της προόδου ως προς τους στόχους και η πραγματοποίηση προσαρμογών όπου και όπως απαιτείται.

Μπορεί ο στρατηγικός σχεδιασμός να φαίνεται μία πολύπλοκη και μακροσκελής διαδικασία, σίγουρα όμως αξίζει τον κόπο. Ένα καλό στρατηγικό σχέδιο παρέχει τον οδικό χάρτη για την επιτυχία και κάνει σημαντική διαφορά στη μακροπρόθεσμη επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης.

Εάν δεν είστε σίγουροι από πού να ξεκινήσετε, η ομάδα έμπειρων συμβούλων μας μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας με σκοπό την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να καθορίσετε τους στόχους σας, να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες αναλύσεις, να ορίσετε την ακριβή στρατηγική και να δημιουργήσετε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να γίνει πιο στρατηγική.

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην MDC Stiakakis Α.Ε. (Μονής Καρδιωτίσης 49, Ηράκλειο | +30 2810 280985)