Ευκαιρίες για τις ΜμΕ στις επερχόμενες οικονομικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας

Ευκαιρίες για τις ΜμΕ στις επερχόμενες οικονομικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας

Στο μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο της ελληνικής οικονομίας, το πρώτο τρίμηνο του 2024 σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πρόκειται να ανακοινώσει μια νέα νομοθετική μεταρρύθμιση. Αυτή η μεταρρύθμιση είναι έτοιμη να αναδιαμορφώσει τα λειτουργικά και φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές, στοχεύοντας ιδιαίτερα στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Βασικά Χαρακτηριστικά της Νέας Νομοθεσίας

Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να αντιμετωπίσει τις αντικρουόμενες διατάξεις από διάφορους υφιστάμενους νόμους, δημιουργώντας ένα πιο συνεκτικό και υποστηρικτικό περιβάλλον για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Απώτερος στόχος είναι ο μετασχηματισμός του επιχειρηματικού χάρτη της Ελλάδας εντός του 2024, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων ή την ένταξή τους σε μεγαλύτερες επιχειρηματικές οντότητες.

Τρέχοντα κίνητρα και επερχόμενες βελτιώσεις: Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4935/2022, οι ΜΜΕ που υπόκεινται σε συγχωνεύσεις και επαγγελματίες και αγρότες, απολαμβάνουν οφέλη, όπως:

  • Μείωση φόρου εισοδήματος 30% επί των κερδών για εννέα χρόνια, δεδομένου ενός ελάχιστου σωρευτικού κύκλου εργασιών.
  • Φορολογικά οφέλη έως 500.000 € για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων.
  • Για συνεργασίες φορολογικές παροχές έως 125.000€ ανά συνεργαζόμενο φορέα.
  • Η δυνατότητα μεταφοράς ζημιών από μετασχηματισμένες επιχειρήσεις στον ισολογισμό της νέας επιχείρησης και αντιστάθμισης τους με μελλοντικά κέρδη, για κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των €450 χιλ.
  • Εκπτώσεις για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση επιχειρηματικών οντοτήτων.
  • Απαλλαγή φόρου εισοδήματος 50% για συνεργασίες αγροτών πρωτογενούς επαγγέλματος.

Οι μεταρρυθμίσεις του 2024 πρόκειται να συμπληρώσουν αυτά τα κίνητρα, ενσωματώνοντας την Οδηγία 2009/133 της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. Αυτό θα παράσχει ένα κοινό φορολογικό καθεστώς για διασυνοριακές συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διαιρέσεις, εισφορές περιουσιακών στοιχείων και ανταλλαγές μετοχών στις οποίες συμμετέχουν εταιρείες από διαφορετικά κράτη μέλη, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα της εσωτερικής αγοράς.

Ευκαιρίες για τις ΜμΕ

Επί του παρόντος, η Ελλάδα διαθέτει περίπου 800.000 ΜμΕ, με το 95% να απασχολεί έως και 10 άτομα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ενθαρρύνει αυτές τις επιχειρήσεις να επεκταθούν μέσω συγχωνεύσεων, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Με τη νέα νομοθεσία, πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα διερευνήσουν επιλογές συγχώνευσης ως απάντηση στο αναθεωρημένο σύστημα τεκμαρτής φορολογίας, το οποίο αυξάνει τη δήλωση ελάχιστου εισοδήματος στις φορολογικές αρχές.

Υποδομή υποστήριξης

Για τη διευκόλυνση αυτών των αλλαγών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ιδρύσει Γραφεία Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας. Αυτά τα γραφεία θα προσφέρουν καθοδήγηση και συμβουλές για φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για διάφορες μορφές εταιρειών στην Ελλάδα, τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους, φορολογικές υποχρεώσεις, συντελεστές και κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Συμπέρασμα

Καθώς η Ελλάδα ξεκινά ένα μετασχηματιστικό ταξίδι με τις νέες νομοθετικές της μεταρρυθμίσεις, η ανάγκη για στρατηγικό εταιρικό μετασχηματισμό γίνεται πιο ζωτικής από ποτέ για τις ΜμΕ. Το «ταξίδι» σας στις νέες οικονομικές μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει να είναι απλώς ένας δρόμος συμμόρφωσης, αλλά μια ευκαιρία για στρατηγική ανάπτυξη και ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα. Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε λύσεις που ελαχιστοποιούν το φορολογικό και διοικητικό κόστος μεγιστοποιώντας παράλληλα τις στρατηγικές δυνατότητες της επιχείρησής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας και πλοηγηθείτε αποτελεσματικά σε αυτό το εξελισσόμενο περιβάλλον, με εξειδικευμένες και καινοτόμες προτάσεις.

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην MDC Stiakakis Α.Ε.