Επιτυχία ή Αποτυχία; Ο ανθρώπινος παράγοντας στην υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιτυχία ή Αποτυχία; Ο ανθρώπινος παράγοντας στην υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Συχνά γίνεται αναφορά στον όρο «πληροφορία» ως το νέο νόμισμα των επιχειρήσεων. Με ασφάλεια μπορεί πλέον κάποιος να ισχυριστεί ότι η συλλογή, η δημιουργία και η διαχείριση πληροφοριών μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο όγκος (volume), η ταχύτητα δημιουργίας (velocity) και η διαφορετικότητα (variety) των διαθέσιμων δεδομένων καθισοτύν αναγκαία την χρήση πληροφοριακών συστημάτων για την συλλογή και την διαχείριση τους. Όμως η εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήματος σε μία επιχείρηση, αρκετά συχνά, αν όχι πάντα, απαιτεί ριζική αλλαγή στον τρόπο που εργάζονταν οι άνθρωποι πριν από την εισαγωγή του συστήματος.

Έτσι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πιο απρόβλεπτος στην εξίσωση της επιτυχούς υλοποίησης και ο πιο συνηθισμένος λόγος αποτυχίας έργων πληροφορικής. Επομένως, η εφαρμογή νέων πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δυναμική και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων μιας εταιρείας και τις ανάγκες εκπαίδευσης τους. Οι άνθρωποι της εταιρείας πρέπει να είναι πρόθυμοι και ικανοί να προσαρμοστούν στα νέα συστήματα, ακόμα και να συμβάλλουν στον σχεδιασμό τους. Επιπλέον, η υποδομή της εταιρείας (οργανωτική και τεχνική) πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις αλλαγές.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να απαντήσουν διάφορες ερωτήσεις που θα τις βοηθήσει να κατανοήσουν την θέση τους σε αυτή την πρόκληση.

  • Πόσο δεσμευμένη είναι η διοίκηση στην εφαρμογή τεχνολογιών της πληροφορίας;
  • Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων;
  • Είναι αρκετές οι γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού για να βοηθήσουν την επιχείρηση να διαφοροποιηθεί, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε μια εποχή που η γνώση στον τεχνολογικό τομέα αυξάνεται καθημερινά με γεωμετρική πρόοδο;
  • Αν η γνώση δεν υπάρχει, πόσο εύκολο είναι να αποκτηθεί;
  • Υπάρχει η θέληση από το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και η ικανότητα να απορροφήσει τις νέες γνώσεις που θα κληθεί να αποκτήσει και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα;
  • Υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή για να στηρίξει αυτές τις αλλαγές;

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να δώσει την δική της απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα και προφανώς το επίπεδο που διαθέτει η κάθε μία θα είναι διαφορετικό. Το σίγουρο όμως είναι ότι η διαχείριση της πληροφορίας βοηθά μία επιχείρηση να πάρει τις σωστές αποφάσεις και αν όχι να καινοτομήσει, τουλάχιστον να μην μείνει εκτός αγοράς.

Η Epson, διενήργησε μια έρευνα, με σκοπό να διερευνήσει τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι πως θα επηρεάσει η τεχνολογία στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται (δείτε την έρευνα εδώ).

Είναι δεδομένο ότι η προσαρμογή στη νέα τεχνολογία επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και αυτό αποτυπώνεται στα αποτελέσματα όπου το 59% των εργαζομένων θεωρούν ότι θα αυξήσει το λειτουργικό κόστος, και ως εκ τούτου η πιθανότητα να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις στα νέα δεδομένα είναι μειωμένη. Παρόλα αυτά το 79% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να βελτιώσει την απόδοση της εταιρείας τους και ότι θα επιφέρει επιπλέον κέρδη.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για μια εταιρεία να μπει στο παιχνίδι της τεχνολογίας:

  1. Σχεδιασμός του δικού της συστήματος ΙΤ με την δημιουργία μιας δικής της πλατφόρμας και πάνω σε αυτή να ενώσει τους πελάτες της.
  2. Να συμπράξει με άλλες εταιρείες για την από κοινού οικοδόμηση ενός ΙΤ συστήματος και τέλος
  3. Να εγγραφεί στο υπάρχον «οικοσύστημα» ορίζοντας μια καθαρή πρόταση συνεργασίας ώστε να βρεθεί ένα σημείο προστιθέμενης αξίας για αυτές.

Ανεξάρτητα από την επιλογή της προσέγγισης, η τρέχουσα βιομηχανική δυναμική δείχνει ότι οι αυριανοί ηγέτες στο παιχνίδι της τεχνολογίας πρέπει να δράσουν σήμερα!

Η προτεραιότητα είναι κρίσιμη.

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην MDC Stiakakis Α.Ε. (Μονής Καρδιωτίσης 49, Ηράκλειο | +30 2810 280985)