Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Ποσοστά Ενίσχυσης και ποσοστά Επιχορήγησης

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και τον Νομό στον οποίο υλοποιείται. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, σύμφωνα με την σχετική κατάταξη της Ε.Ε. Ο καθορισμός των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται, με βάση το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κάθε Νομού.  Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

55%

 

Κεντρική Μακεδονία

55%

 

Θεσσαλία

55%

 

Ήπειρος

55%

 

Δυτική Ελλάδα

45%

 

Πελοπόννησος

55%

 

Βόρειο Αιγαίο

55%

 

Δυτική Μακεδονία

45%

(2018-2020 το ποσοστό για Γρεβενά και Κοζάνη θα είναι 30%)

Ιόνια Νησιά

45%

(2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)

Κρήτη

45%

(2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)

Στερεά Ελλάδα

40%

(35% για Ν. Ευρυτανίας)

Αττικής

40%

 

Νότιο Αιγαίο

40%

 

Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ), για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό μειώνεται 10% και για μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται 20%.

Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος επένδυσης;

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

 • 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster
 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Ποιοι είναι οι στόχοι του Αναπτυξιακού νόμου;

Κεντρικοί στόχοι του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι:

 • Η επενδυτική επανεκκίνηση, ιδιαίτερα μέσω της επανεκβιομηχάνισης της χώρας σε κατευθύνσεις υποσχόμενες άμεσα και σταθερά αποτελέσματα
 • Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης λιγότερο ευνοημένων περιοχών
 • Η υποβοήθηση, οριοθέτηση και καθοδήγηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας σε χωρικό και κλαδικό επίπεδ
 • Η αύξηση της απασχόλησης με τη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, που απασχολούν ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αναστραφεί η τάση φυγής ιδίως των νέων επιστημόνων.

Τι είναι ο Αναπτυξιακός νόμος;

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 (ΦΕΚ Α' 117/22.6.2016), αφορά επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Αυτός συμβάλει στην υποβοήθηση επενδυτικών σχεδίων με καθεστώτα ενίσχυσης σε διάφορα επίπεδα.

Αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση, τη διαφοροποίηση της παραγωγής και τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων. Ακόμη, ενισχύει την απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει παύσει τη λειτουργία της.

Ο Νόμος αυτός αποτελείται από τέσσερα καθεστώτα ενισχύσεων

 1. Το καθεστώς ενίσχυσης Γενικής Επιχειρηματικότητας
 2. Το καθεστώς ενίσχυσης Νέων ανεξάρτητων ΜΜΕ
 3. Το καθεστώς ενίσχυσης μηχανολογικού εξοπλισμού
 4. Το καθεστώς ενίσχυσης μείζονος μεγέθους
Καλοσήρθατε στον ιστότοπό μας!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Επιλέξτε το κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοηθήστε μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Εναλλακτικά επιλέξτε όποια επιθυμείτε και πατήστε «Αποδοχή Επιλεγμένων».

Καλοσήρθατε στον ιστότοπό μας!