Ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ 2021–2027: Τι θα περιλαμβάνει

Ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ 2021–2027: Τι θα περιλαμβάνει

Πληροφορίες για τα προγράμματα που θα τρέξουν πρώτα, τους κλάδους, τα κριτήρια επιλογής και τους πόρους για το 2021 δίνει ο γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων Δημήτρης Σκάλκος σε συνέντευξη του σε in.gr και tanea.gr:

Σε τροχιά υλοποίησης είναι το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021–2027 με τη συνολική δημόσια δαπάνη των νέων Προγραμμάτων να ανέρχεται στα περίπου 26,7 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική κοινοτική συμμετοχή υπολογίζεται στα 21,2 δισ. ευρώ.

Τα Περιφερειακά Προγράμματα παραμένουν και στη νέα περίοδο 13, ενώ ενισχύονται όλα σημαντικά στη χρηματοδότησή τους, από 17% έως 85%. Σημειώνεται ότι πλέον το 1/3 των συνολικών πόρων της περιόδου 2021-2027 κατανέμεται στις ελληνικές περιφέρειες σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιστρέψει το βαρύ αποτύπωμα της κρίσης και την ένταση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων.

Η αγροδιατροφή και ο τουρισμός θα είναι μεταξύ των κλάδων που θα ενταχθούν, όμως και άλλοι τομείς θα έχουν αυξημένες ευκαιρίες χρηματοδότησης, όπως πχ. τα logistics, η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στα γνωστά Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου προστίθενται νέα Προγράμματα για την Πολιτική Προστασία, τη Δίκαιη Μετάβαση, ένα αυτόνομο και οριζόντιο Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ διαχωρίζονται τα Προγράμματα των Υποδομών Μεταφορών και του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας.

Τομεακά Προγράμματα

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία»

Δημόσια Δαπάνη 4.117.370.989 €

Προτεραιότητα ο Καινοτόμος και Έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός για την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Έμφαση στη Βιομηχανία 4.0, τα Clusters των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων (ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση), η ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Δημόσια Δαπάνη 637.898.862 €

Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου τομέα και την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών της χώρας.

-Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή»

Δημόσια Δαπάνη 3.769.210.516 €

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών»

Δημόσια Δαπάνη 2.313.798.223 €

Προτεραιότητα οι επενδύσεις στις βιώσιμες, έξυπνες και πολυτροπικές υποδομές μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, σιδηρόδρομοι) καθώς και η ανανέωση στόλου μέσων μεταφοράς.

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Δημόσια Δαπάνη 4.410.656.859 €

Προτεραιότητα η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (όπου η Ελλάδα είναι ουραγός), οι δράσεις κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση, δράσεις για την δημόσια υγεία, τη ψυχική υγεία, την κοινωνική ένταξη.

Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία»

Δημόσια Δαπάνη 756.956.959 €

Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

Δημόσια Δαπάνη 1.617.716.955 €

Αφορά τις περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης από το λιγνίτη (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη) καθώς και τις ενεργειακές ανάγκες των νησιών.

Προγράμματα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» (τα σημερινά προγράμματα INTERREG)

Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα»

Δημόσια Δαπάνη 468.744.879 €

Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια»

Δημόσια Δαπάνη 433.944.275 €

Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

Τα Περιφερειακά Προγράμματα παραμένουν και στη νέα περίοδο δεκατρία, ενώ ενισχύονται όλα σημαντικά στη χρηματοδότησή τους, από 17% έως 85%, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Σημειώνεται ότι πλέον το 1/3 των συνολικών πόρων της περιόδου 2021-2027 κατανέμεται στις ελληνικές περιφέρειες σε μια προσπάθεια να αντιστρέψουμε το βαρύ αποτύπωμα της κρίσης, την ένταση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων και να εκμεταλλευτούμε το αναξιοποίητο παραγωγικό δυναμικό των περιφερειών μας.

Η προτεινόμενη κατανομή έχει ως εξής:

 • «Ανατολική Μακεδονία & Θράκη»: 604.933.191 €
 • «Κεντρική Μακεδονία»: 1.363.116.124 €
 • «Δυτική Μακεδονία»: 373.042.135 €
 • «Θεσσαλία»: 524.275.431 €
 • «Ήπειρος»: 403.288.795 €
 • «Βόρειο Αιγαίο»: 373.042.135 €
 • «Νότιο Αιγαίο»: 357.360.855 €
 • «Κρήτη»: 534.357.651 €
 • «Ιόνια Νησιά»: 272.219.935 €
 • «Στερεά Ελλάδα»: 403.288.795 €
 • «Δυτική Ελλάδα»: 594.850.970 €
 • «Αττική»: 2.025.044.839 €
 • «Πελοπόννησος»: 388.165.465 €

Ποια προγράμματα θα τρέξουν πρώτα;

Στόχος είναι να επιτευχθεί η ταυτόχρονη έγκριση των νέων προγραμμάτων πριν από το φθινόπωρο του 2021. Από εκεί και πέρα, πρόκειται να τρέξουν εμπροσθοβαρώς μία σειρά δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και τη στήριξη της απασχόλησης, όπως τα γνωστά χρηματοδοτικά εργαλεία (όπως το ΤΕΠΙΧ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας, η επιστρεπτέα προκαταβολή, η επιδότηση τόκων ενήμερων δανείων) που «έτρεξαν» τους προηγούμενους μήνες, αλλά και μια σειρά νέων που προγραμματίζεται να ανακοινωθούν τους αμέσως επόμενους μήνες. Καθώς η επιλεξιμότητά τους έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, για τις δράσεις αυτές δεν θα υπάρξει κενό ανάμεσα στις δύο προγραμματικές περιόδους.

Σε ποιο κλάδο θα δοθεί το κύριο βάρος;

Προτεραιότητά όπως ανέφερε ο κ. Σκάλκος είναι να ενισχυθούν οι υφιστάμενες αλυσίδες αξίας που περιλαμβάνουν εξωστρεφείς, δυναμικούς κλάδους. Ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία συνεργασία με τις Γραμματείες της Βιομηχανίας και της Έρευνας και Καινοτομίας, μία στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης.

Τέλος ανέφερε ότι η αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής είναι μία προφανής επιλογή, όπως και αυτή του τουρισμού. Από εκεί και πέρα, κλάδοι που μπορούν να συμβάλλουν (όπως πχ. τα logistics, η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) θα έχουν αυξημένες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Οι κλαδικές πολιτικές δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για τον μετασχηματισμό της οικονομίας προς ένα περισσότερο ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο προκειμένου να συμμετάσχουμε με ευνοϊκούς όρους στο ευρωπαϊκό και διεθνή καταμερισμό εργασίας. Τα «συστατικά» είναι λίγο-πολύ γνωστά: μεγέθυνση των επιχειρήσεων-συνέργειες-εξωστρέφεια-ανάπτυξη και διάχυση καινοτομίας-θέσεις απασχόλησης.

Δείτε εδώ όλα τα ανοικτά επιχορηγούμενα προγράμματα.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Email: grants@mdcstiakakis.gr

Τηλ. 2810 280985 Fax: 2810 224343