Νέα Υπηρεσία Ενημέρωσης Επιχορηγήσεων

Νέα Υπηρεσία Ενημέρωσης Επιχορηγήσεων

Η μεγάλη ποικιλία αλλά και οι ιδιαιτερότητες των επιχορηγούμενων προγραμμάτων που διαρκώς ανακοινώνονται, απαιτούν εξειδίκευση και χρόνο για την σωστή παρακολούθησή τους από μία επιχείρηση. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να χαθεί μία ευκαιρία χρηματοδότησης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μία νέα επένδυση ή στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης δραστηριότητας.

Κατανοώντας την ανάγκη αυτή των επιχειρήσεων, σχεδιάσαμε μία ολοκληρωμένη υπηρεσία αναζήτησης και ενημέρωσης για όλα τα διαθέσιμα και αναμενόμενα επιχορηγούμενα προγράμματα. Έτσι κάθε επενδυτής μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις υφιστάμενες επιχορηγήσεις, αλλά και ότι θα προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να μπορέσει να ενταχθεί ευκολότερα σε μελλοντικές.

Η νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • Καταγραφή των επιδιώξεων και των επενδυτικών στόχων της εταιρείας.
  • Ενημέρωση για όλα τα ανοικτά προγράμματα.
  • Δωρεάν προέλεγχο επιλεξιμότητας σε όλα τα προγράμματα.
  • Συμβουλευτική εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.
  • Υπολογισμό βαθμολογίας σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα.
  • Επικαιροποίηση των δεδομένων της εταιρείας σε μηνιαία βάση.
  • Έρευνα
  • Ενημερωτικό έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Συμβουλευτική σε λοιπά θέματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας και επωφεληθείτε από την άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Όλα τα ανοικτά επιχορηγούμενα προγράμματα.

Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με τα επιχορηγούμενα προγράμματα.