Κατατέθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατατέθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Tην Δευτέρα (12/7), πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποβολή του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Η κατάθεση του προγράμματος διενεργήθηκε μέσω της πλατφόρμας SFC2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ ακολούθησαν συστηματική και εντατική συνεργασία και επεξεργασία των κειμένων, τόσο σε εθνικό επίπεδο μέσω των Οργάνων Σχεδιασμού και Κατάρτισης του ΕΣΠΑ, όσο και με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Επιτροπής. Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται επί του παρόντος, σε στάδιο έγκρισης. 

Αναμένεται η έγκριση για την χώρα μας να διαθέσει συνολικό ποσό ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα επτά έτη, εκ των οποίων πιστώσεις 20,9 δισ. ευρώ αφορούν την συνολική κοινοτική συμμετοχή. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Ελλάδα αποτελεί το πρώτο κράτος-μέλος που προέβη σε επίσημη υποβολή προγράμματος ΕΣΠΑ, εν ονόματι «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027». Περί κανόνων υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ, τονίζεται η απουσία προσκλήσεων με καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής επενδυτικών σχεδίων. Η ένταξη των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων για τα διάφορα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιείται με τήρηση της σειράς προτεραιότητας (FIFO). 

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, Δημήτρη Σκάλκο: «Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 αποτυπώνει τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και της ενδυνάμωσης της κοινωνικής προστασίας. Η έγκαιρη προετοιμασία μας για την έγκριση των νέων προγραμμάτων θα συμβάλει στην ανάταξη της οικονομίας μετά την πανδημική κρίση και σε συνδυασμό με τους πόρους του σχεδίου Ελλάδα 2.0 θα συμβάλουν στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους μας».

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε. 

Email: info@mdcstiakakis.gr 

Τηλ. 2810 280985