Επιχειρηματικά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)

Επιχειρηματικά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)

Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο το νέο πρόγραμμα για δανειοδοτήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο προανήγγειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος, αναμένεται να δημιουργηθεί χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 2,1 δισ. ευρώ 

Το νέο ταμείο απευθύνεται σε υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Το νέο πρόγραμμα έχει δύο άξονες.

  1. Ο άξονας της εγγυοδοσίας, με το κράτος να εγγυάται έως και το 80% του δανείου προς την επιχείρηση έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και εκείνοι οι μικροί επαγγελματίες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν πρόσβαση στην δανειοδότηση.

Επιπλέον, όσον αφορά την εγγυοδοσία, διαχωρίζεται σε δύο υποπεριπτώσεις: 

  • Αφενός το κομμάτι της Γενικής Επιχειρηματικότητας για το οποίο και θα προβλέπεται η εγγύηση του 70% του δανείου και 
  • Αφετέρου, το κομμάτι των Νεοσύστατων Επιχειρήσεων (δηλαδή όσες λειτουργούν μέχρι 5 χρόνια), για τις οποίες θα προβλέπεται η εγγύηση του 80% του δανείου μαζί με επιπλέον 2% επιδότηση του δανείου 
  1. Ο άξονας της επιδότησης του επιτοκίου, δηλαδή σε ένα δάνειο το 40% θα είναι άτοκο, ενώ στο 60% θα προστεθεί κρατική επιδότηση του επιτοκίου της τράπεζας κατά 3%, γεγονός που συνεπάγεται πολύ μικρά επιτόκια δανεισμού. 

Επιχειρηματικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικού σκοπού) 

  • 25 χιλ. ευρώ έως 1,5 εκατ. ευρώ μέσω κανονισμού de minimis 
  • Έως 10 εκατ. ευρώ με γενικό απαλλακτικό κανονισμό 
  • Επιλέξιμες δαπάνες: Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί κατά την στιγμή έγκρισης του δανείου 
  • Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται, είτε να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγράμματος κρατικής ενίσχυσης είτε ανεξάρτητα, με εγκριτική απόφαση τραπεζικού φορέα 
  • Διάρκεια αποπληρωμής: 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες 
  • Το δάνειο εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά, εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, από το υπουργείο εκτιμούν πως θα ενισχυθούν περίπου 1.530-1.840 επιχειρήσεις λαμβάνοντας κατά μέσο όρο ύψος δανείων 250.000-300.000 ευρώ. 

Τα 500 εκατ. ευρώ του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προέρχονται από το νέο ΕΣΠΑ, μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» ενώ παρέχεται και η δυνατότητα συνεισφοράς πόρων από άλλες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης, όπως περιφερειακά (ΠΕΠ) και τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε πρόγραμμα που ανοίγει.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.