Ανάπτυξη με τη συμμετοχή της MDC Stiakakis

Ανάπτυξη με τη συμμετοχή της MDC Stiakakis

Ο όμιλος εταιρειών ALBANTAKIS GROUP, ολοκλήρωσε επιτυχημένα και σε συνεργασία με την εταιρεία μας ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, την προσθήκη στις δραστηριότητες της ενός ακόμα αντικειμένου που αφορά την επεξεργασία παραγώγων ελαιόλαδου.

Συγκεκριμένα ολοκλήρωσε την εξαγορά των εταιρειών που κατέχουν και εκμεταλλεύονται το εργοστάσιο «ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», το οποίο επεξεργάζεται ελαιοπυρήνα παράγοντας πυρηνέλαιο και πυρηνόξυλο.

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνει την καθετοποίηση της παραγωγής ελαιόλαδου και παραγώγων, αποτελώντας στην ουσία τον πρώτο ολοκληρωμένο όμιλο εταιρειών στην Κρήτη, που με καθετοποιημένη παραγωγή επεξεργάζεται συνολικά το ελαιόλαδο και τα παράγωγα του προς όφελος του παραγωγού.