4 τρόποι που το GDPR δρα ως εργαλείο marketing

4 τρόποι που το GDPR δρα ως εργαλείο marketing

Είναι εύκολο κάποιος να παρασυρθεί από την αρνητική ρητορική που εδώ και πολύ καιρό επικρατεί σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή GDPR. Η αλήθεια είναι πως όπως συμβαίνει πάντα, έτσι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.

Οι νικητές είναι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τον κανονισμό σαν μία ευκαιρία για να ανανεώσουν και να θωρακίσουν βασικές επιχειρησιακές τους λειτουργίες ενώ οι ηττημένοι είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες πιστεύουν ότι δεν θα τις επηρεάσει ποτέ και συνεχώς αναβάλουν την συμμόρφωσή τους.

Το GDPR δεν είναι άλλη μία περίπτωση γραφειοκρατίας. Αντιπροσωπεύει μία καλή ευκαιρία για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να εξασφαλίσουν το μέλλον τους και να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες, ακόμα και με το προσωπικό. Έτσι, εκτός από τα εξ ορισμού οφέλη, ήτοι, την ασφάλεια των δεδομένων που απολαμβάνει μία συμμορφωμένη επιχείρηση, παρακάτω είναι τέσσερα παραδείγματα του πως το GDPR μπορεί να ωφελήσει την εικόνα μίας επιχείρησης προς τους πελάτες της, υπάρχοντες και δυνητικούς:

1. Δείχνει ότι δεσμεύεται στην ποιότητα

Όλες οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται στην ποιότητα και το κάνουν σωστά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Εφαρμόζουν αυτή τη φιλοσοφία σε κάθε δραστηριότητα και όχι επιλεκτικά. Η υπηρεσία, το προϊόν αλλά και ό,τι τα συνοδεύει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας αλυσίδας διαδικασιών που έχουν προηγηθεί. Μία αλυσίδα δεν μπορεί να είναι ποιοτική αν έστω και ένας κρίκος της δεν είναι. Οι επιχειρήσεις που κατανοούν ότι το GDPR μπορεί να θωρακίσει όλους τους κρίκους της αλυσίδας και το περάσουν αυτό επιτυχημένα στον πελάτη, είναι και αυτές που θα επωφεληθούν τα μέγιστα από τον κανονισμό.

2. Δείχνει ότι μπορούν να την εμπιστευτούν

Η συμμόρφωση με τον κανονισμό, εκτός των άλλων, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό παράγοντα έλξης πελατών. Το κοινό ποτέ πριν δεν ήταν τόσο ενημερωμένο για τα δικαιώματά του περί ιδιωτικού απορρήτου. Οι επιχειρήσεις που δεν αμελούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα κερδίσουν εμπιστοσύνη, σε μία περίοδο που γενικά η αυτοπεποίθησή σε αυτό το θέμα έχει χαθεί. Άλλωστε τι γνώμη θα είχατε για μία επιχείρηση, αν γνωρίζατε πως υποχρεούται βάσει νόμου να λάβει κάποια μέτρα που δεν έχει λάβει, και μάλιστα όταν η λήψη αυτών των μέτρων είναι για το δικό σας προσωπικό συμφέρον ως καταναλωτή;

3. Δείχνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις

Ο εν λόγω κανονισμός ψηφίστηκε το 2014 όμως οι περισσότερες επιχειρήσεις θορυβήθηκαν μόλις λίγους μήνες πριν την εφαρμογή του τον Μάιο του 2018. Σε έναν βαθμό αυτό δικαιολογείται, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν εξειδικευμένα νομικά τμήματα. Παρόλαυτα, περισσότερο από ένα χρόνο μετά, δεν δικαιολογείται να υπάρχουν επιχειρήσεις στις οποίες επικρατεί ελλιπής, λανθασμένη ή ακόμα και καθόλου ενημέρωση.

4. Δείχνει συνοχή και εμπνέει ασφάλεια

Φυσικά οι επιχειρήσεις που έχουν συμμορφωθεί δεν έχουν σταματήσει μόνο στην μαζική συλλογή συγκαταθέσεων μέσω email, ή στην απλή αλλαγή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας τους. Έχουν προχωρήσει σε εκπαίδευση του προσωπικού τους, πράγμα που απαιτείται από τον κανονισμό και πρέπει να αποδεικνύεται και σε περίπτωση ελέγχου. Οι σωστά εκπαιδευμένοι άνθρωποι μπορούν να παρουσιάσουν τον κανονισμό με θετική σκοπιά στους πελάτες, ενημερώνοντάς τους και απαντώντας σε πιθανές ερωτήσεις ή αιτήματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα. Η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού δίνει την αίσθηση της συνοχής και της ασφάλειας στους πελάτες, και αυτό δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση του GDPR.

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην MDC Stiakakis Α.Ε. (Μονής Καρδιωτίσης 49, Ηράκλειο | +30 2810 280985)