Ανοικτές Θέσεις Εργασίας

Βοηθός Λογιστή

Η εταιρεία μας αναζητά ένα φιλόδοξο συνεργάτη, με διάθεση για εξέλιξη στον λογιστικό κλάδο, ο/η οποίος/α θα συμμετάσχει στην λογιστική υποστήριξη εταιρειών πελατών.